Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Lääne-Virumaal algavad peresuhteid käsitlevad koolitused
Perekeskus Sina ja Mina koostöös Lääne-Viru Maavalitsusega viib 12. oktoobril läbi peresuhteid käsitleva koolituse maakonna sotsiaal-, lastekaitse- ja haridustöötajatele ning teistele lastega tegelevatele inimestele. Koolitaja on Tiiu Kerm.

Lapsevanematele toimuvad suhtekoolitused Vinnis ja Tapal oktoobrist detsembrini. Neile õpetatakse oskusi, mis uuringute kohaselt arendavad laste enesedistsipliini, teiste vajadustega arvestamise oskusi, koostöövõimet ja tõstavad lapse enesehinnangut. Koolitaja on Pille Murrik.

Eesti ühiskond on viimase kümne aasta vältel muutunud varasemaga võrreldes tunduvalt keerukamaks. Suurenenud on vahed inimeste sissetulekutes ning vaesusriskis elavate inimeste arv. Erinevate uuringute andmetel on Eesti elanike vaimne tervis halvemas seisus kui teiste Lääne- ja Põhja-Euroopa riikide elanikel. Suurimad probleemid on püsiv kasv sõltuvusainete (alkohol, tubakas ning narkootikumid) tarbimises noorte hulgas, noorte kuritegevuse jätkuv kõrge tase, vaimse tervise halvenemine, eriti noorukite ja tööealiste inimeste hulgas, lahutuste kõrge tase.

Paljude probleemide algpõhjus peitub aga just perede puudulikes sotsiaalsetes oskustes ja düsfunktsionaalsetes käitumismustrites. Täiskasvanute igapäevased käitumismallid - kritiseerimine, moraali-lugemine, lapse eest otsustamine, konfliktide oskamatu lahendamine ja lapse mittekuulamine on eeldused lapse enesehinnangu hävimiseks ja vägivallaks.
Käitumismustrid, toimetulek, vastutusvõime, enesehinnang jpm. kanduvad vanematelt lastele ja sealt edasi lastelastele. Nii tekibki sageli suletud ring, kust välja pääseda on väga raske. Paljude probleemide lahendamiseks on suur abi juba lihtsate suhtlemisoskuste õppimisest. Suhtlemisoskusi ei vaja ainult hädasolijad.


Helbe Jaanimägi
10 Oktoober 2005
  Kommentaarid