Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Eesti tarbijad on pandipakendi tagastamisel aktiivsed
Täna, 22. novembril kohtusid Keskkonnaministeeriumis minister Villu Reiljan ja Eesti Pandipakendi(EPP) juht Oleg Epner. Kohtumine toimus septembris sõlmitud Vaba Tahte Lepingu raames ja Pandipakendi tegevjuht andis ülevaate tagatisraha süsteemi hetkeolukorrast.

Tähtsaimaks sõnumiks ministrile oli see, et alates maist on pandiga koormatud pakendite tagastus pidevalt tõusnud - kui näiteks augustis tagastati 56% turule pandud plastikpudelitest, siis oktoobris oli see arv tõusnud juba 80%-ni. Seega on tarbijate teadlikus mais kehtima hakanud pandipakendite tagastamise süsteemist väga kõrge. Turu-uuringute AS andmetel on süsteemist teadlikud 94 % elanikkonnast. Pakendeid tagastab aktiivselt 65 % eesti elanikkonnast.

"Pandipakendi süsteem on tänaseks vastavalt seaduse mõttele tööle rakendunud, eriti hästi on sellega kaasa tulnud tarbijad. Täiustame süsteemi pidevalt ja tihe koostöö ministeeriumiga aitab luua praktikas hästitoimiva pakendipoliitika," ütles Eesti Pandipakendi tegevjuht Oleg Epner.

"Leedu kolleegid käisid Eestis tutvumas meie tagatisrahasüsteemiga ning olid imestunud, kui kiiresti meil süsteem käima on läinud. Lisaks on meie käest nõu käinud küsimas ka sellised riigid nagu Malta ja Kreeka, rääkimata Lätist-Leedust. Kõik see näitab, et süsteem on vastavalt seaduse mõttele tööle hakanud ja toimib hästi" märkis keskkonnaminister Villu Reiljan kohtumisel.

Süsteemiga on praeguseks liitunud 25 tootjat, 76 importööri ning hetkel on Eestis 1300 aktiivset tagastuskohta ning 30 automaatmasinaga vastuvõtukohta.

"Eesti Pandipakendi eesmärgiks on jõuda 2500 tagastamiskohani ning suurendada automaatvastuvõtumasinate arvu süsteemis. Samuti soovib EPP likvideerida süsteemi rakendamisega tekkinud kitsaskohad ja selgitada inimestele, et pakendite kogumine ja nende tagastamine on loomulik, keskkonnateadlik ja igapäevaelu juurde kuuluv tegevus," selgitas Epner tulevikueesmärke.

Kaks kuud tagasi sõlmisid keskkonnaminister Villu Reiljan ning EPP-i juht Oleg Epner Vaba Tahte lepingu, mille eesmärgiks on tagada regulaarne infovahetus pakendialase seadusandluse täiendamiseks ja parandamiseks. Lepingu sõlmimisel lepiti kokku, et osapooled teevad koostööd, kujundamaks ning arendamaks pakenditega seonduvat õiguslikku regulatsiooni ning sellealast strateegiat ja poliitikat.

Eesti Pandipakend edastab ministeeriumile informatsiooni oma süsteemi kuuluvate tagatisrahaga koormatud pakendite tagastamise kohta ning ministeerium omakorda tagab Pandipakendile efektiivse võimaluse osaleda pakenditega seonduva õigusliku regulatsiooni ning sellealase strateegia ja poliitika väljatöötamisel ning arendamisel.

Mart Siilivask
Keskkonnaministeeriumi pressiesindaja
22 November 2005
  Kommentaarid