Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Maavara kaevandamisõiguse tasumäärad jõustuvad 1. jaanuarist
Täna, 22. detsembril kinnitas Vabariigi Valitsus riigile kuuluva maavara kaevandamisõiguse tasu määrad.

Kaevandamisõigustasu määrad kehtestatakse aastateks 2006-2009 ja need suurenevad aasta-aastalt. Juba 15 aastat on Eesti majanduse arengut, inflatsiooni ja loodusvarade säästliku kasutamise tagamise nõuet arvestades maavarade kaevandamisõiguse tasumäärasid järkjärgult korrigeeritud tagamaks meie loodusvarade säästlikku kasutamist ja kaitset.

Praeguse kaevandamise intensiivsuse juures ammendatakse osa Eesti maavaravarusid juba lähima paarikümne aastaga, mõnes regioonis veelgi varem või need ongi juba otsas, sest maavaravarude paigutus Eestis on väga ebaühtlane.

On oluline tekitada majanduslik huvi, rakendades majandushoobasid, et motiveerida madalama kvaliteediga maavarade kasutamist, maardlate varude täielikumat ärakasutamist ning alternatiivsete materjalide kasutuselevõttu. Seetõttu on erilist tähelepanu pööratud kõrgekvaliteediliste maavarade säästlikule kasutamisele. Tasumäärad peavad neil ja spetsiifilise tööstusliku tähtsusega maavaradel olema oluliselt kõrgemad kui teistel, mille kvaliteet on madalam ja mille kaevandamisele peab järgnema mõningane täiendavaid kulusid kaasa toov vääristamine. Madalakvaliteediliste maavarade tasumäärad kasvavad vaid inflatsiooni võrra.

Kokkuvõttes saab maavarade kaevandamisõiguse tasumäärade kasv olema 2006. aastal järgmine:
* põlevkivi kaevandamisõiguse tasumäär kasvab kahekordseks;
* turba kaevandamisõiguse tasumäärad kasvavad kolmekordseks;
* madalakvaliteediliste ehitusmaterjalide kaevandamisõiguse tasumäärad jäävad 2005. aasta tasemele;
* madalamargiliste ehitusmaterjalide kaevandamisõiguse tasumäärasid tõstetakse vähem kui 20% võrra;
* kõrgemargiliste ehitusmaterjalide kaevandamisõiguse tasumäärasid tõstetakse märkimisväärselt. Kasv ühe kuupmeetri maavara kohta on dolokivil 3,4 krooni, ehituskruusal (arvestades varude äärmist piiratust) 5,6 krooni, ehitusliival 4,3 krooni ja kõrgemargilisel lubjakivil 3,4 krooni;
* maavaradel, mida kasutatakse tehnoloogilisel otstarbel või viimistluseks (liiv, dolokivi, lubjakivi), tõstetakse tasumäära sõltuvalt maavara väärtusest, kasutusvõimalustest ja defitsiitsusest 2,7-7,2 krooni kuupmeetri kohta;
* savide tasumäärasid tõstetakse 1,3-3,4 krooni kuupmeetri kohta.

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2006.

VNL-Online
22 Detsember 2005
  Kommentaarid