Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Vee erikasutusõiguse tasumäärad kinnitatud
Vabariigi Valitsus kiitis täna, 22. detsembril heaks määruse *Vee erikasutusõiguse tasu määrad veevõtu eest pinnaveest või põhjaveekihist".

Aastatel 2006-2009 kasvavad vee erikasutusõiguse tasumäärade veevõtul põhjaveekihtidest ligemale 10% aastas. See tähendab, et kuupmeetri põhjavee eest tuleb maksta vee erikasutustasu igal aastal 5 kuni 8 senti rohkem kui eelmisel. Pinnavee kasutamisel joogiveena kaasnevad suuremad kulutused veehaarde saneerimiseks ning vee töötlemiseks, seetõttu kasvavad pinnavee erikasutusõiguse tasu määrad aeglasemalt - 2-3 senti aastas.

Jahutusvee võtmisel Narva veehoidlast on arvestatud, et negatiivne mõju ökosüsteemile pole märkimisväärne ja veevaru on küllaldane. Seepärast jääb jahutusvee tasumäär endiseks - 2,5 senti kuupmeetri eest.

Oluline muutus varasemaga võrreldes on see, et kaevandustest ja karjääridest väljapumbatava vee erikasutusõiguse tasu arvutamisel lähtutakse veeressursi kaitse vajadusest. Kui tegu on põhjaveega, tuleb maksta ka põhjavee eest. Eesti Geoloogiakeskuse uurimuse tulemusena selgus, et kaevandusveest on 64% ja karjääriveest 24,25% põhjavesi. Seda arvestades on kaevandustest ja karjääridest väljapumbatava vee erikasutusõiguse tasumäärad 64% ja 24,25% vastava põhjaveekihi tasumäärast.

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2006.

VNL-Online
22 Detsember 2005
  Kommentaarid