Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Häädemeeste vallas on uus looduskaitseala
Vabariigi Valitsus kiitis täna, 22. detsembril heaks Laulaste looduskaitseala kaitse alla võtmise ja Marimetsa looduskaitseala uuendatud kaitse-eeskirja.

Laulaste looduskaitseala pindalaga 1060 hektarit asub Pärnumaal Häädemeeste vallas. Kaitsealal kaitstakse peamiselt erinevaid metsakooslusi ning jõgesid, haruldasi I ja II kategooria kaitsealuseid liike ja jõesilmu. Ühes kaitsealal asuvas sihtkaitsevööndis on inimpelgiliku liigi elupaigas ajaline liikumispiirang, mujal kaitsealal on piirangud leebed.

Uuendatud kaitse-eeskirjaga Marimetsa looduskaitseala pindalaga 5056 hektarit asub Läänemaal, Risti, Martna ja Kullamaa vallas. Uue kaitse-eeskirjaga täpsustati seal kehtivaid piiranguid ja laiendati kaitseala piire. Ühtlasi täpsustati ka alal leiduvate liikide, koosluste ja elupaikade nimestikku. Marimetsas kaitstakse sood ning haruldast rannamoodustist - Kullamäe Liivamägesid, väga paljusid I, II ja III kategooria kaitsealuseid liike nagu laanepüü, valgepõsk-lagle, hiireviu, öösorr, soo-loorkull, väike-kirjurähn, musträhn, teder, suur-mosaiikliblikas jpt ning erinevaid looduslikke kooslusi nagu sood, rabad, järved, jõed, allikad, metsad ja niidud. Marimetsa looduskaitsealal on üks sihtkaitsevöönd ja viis piiranguvööndit, kus kaitsekord ei ole range.

Nimetatud aladel on keelatud hävitada ja kahjustada elupaiku ja kasvukohti, mille kaitseks looduskaitsealad on moodustatud, ning kaitstavaid liike oluliselt häirida. Keelatud on ka tegevus, mis seab ohtu elupaikade, kasvukohtade ja kaitstavate liikide soodsa seisundi. Mõlemad kaitsealad on ühtlasi ka osa Natura 2000 võrgustikust.

Määrused jõustuvad kolm päeva pärast Riigi Teatajas ilmumist.

VNL-Online
22 Detsember 2005
  Kommentaarid