Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Läänemere järgmise aasta püügikvoodid kinnitatud
Täna, 21. detsembril võeti Euroopa Liidu kalanduse nõukogus vastu järgmise aasta Läänemere püügikvootide määrus, millega kehtestatakse lisaks liikmesriikide püügikvootidele Läänemerel ka täiendavad meetmed Läänemere tursavarude kaitseks.

Eesti püügikvoodid Läänemerel järgmisel aastal on järgmised:

- räim Läänemere avaosas 13 015 tonni,
- räim Liivi lahes 18 472 tonni,
- kilu 48 204 tonni,
- tursk Läänemere lääneosas 275 tonni,
- tursk Läänemere idaosas 1015 tonni,
- lõhe Läänemere avaosas 9504 isendit ja
- lõhe Soome lahes 1581 isendit.


Võrreldes selle aastaga vähenes räimepüügikvoot Läänemere avaosas 203 tonni võrra, samas aga suurenes räimepüügikvoot Liivi lahes 1500 tonni võrra. Kilupüügikvoot võrreldes selle aastaga vähenes 15% võrra. Lõhepüügikvoodid jäid selle aasta tasemele ja tursapüügikvoot Läänemere lääneosas suurenes 36 tonni võrra ning idaosas 142 tonni võrra.

Kõige raskemaks osutusid läbirääkimised tursapüügikvootide ja täiendavate tursavaru kaitsemeetmete üle. Kuna erinevate liikmesriikide seisukohad selles küsimuses olid väga erinevad tuli eesistujal koostöös Komisjoniga esitada läbirääkimiste käigus mitu kompromissettepanekut, et saavutada ettepanekule enamuse toetus.

Kuna Eesti vetes tursavarud praktiliselt puuduvad ja siin püütakse aastas ainult 2-3 tonni turska ei saanud Eesti delegatsioon nõustuda ettepanekuga, mille kohaselt oleks Eesti vetes kehtestatud 3- kuuline püügikeeld püügivahendite kasutamisele, millega turska võidakse püüda. See oleks tähendanud seda, et selle ajal ei oleks Eesti rannakalurid saanud püüda ka lesta, haugi, ahvenat, koha ja teisi rannikukalaliike, kuna kasutatakse samu püügivahendeid.

Vastu võetud kompromissettepanek Eestit rahuldas, kuna selle kohaselt Eesti vetes tursapüügikeeluajal nakkevõrkudega ja põhjanootadega püügikeeldu ei kehtestatud.
Tursavarude kaitseks piirkondades, kus töönduslik tursapüük toimub, kehtestati püügikeeld, mille kohaselt Läänemere lääneosas ei või püüda tursapüügivahenditega 15. märtsist kuni 14. maini ja Läänemere idaosas 15. juunist kuni 14. septembrini. Lisaks sellele peab iga liikmesriik talle sobival ajal veel keelama püügi Läänemere lääneosas täiendavalt 30. kalendripäevaks ja Läänemere idaosas täiendavalt 27 kalendripäevaks.

Kuna teaduseksperdid on hinnanud, et Läänemerel püütakse ebaseaduslikult ca 30-40% turska rohkem välja, kui püügikvoodid seda lubavad, kehtestati lisaks eelpool nimetatud püügikeeldudele ka rangemad kontrollimeetmed. Kõik need meetmed peavad kaasa aitama ebaseadusliku püügi vähenemisel, mis võimaldaski kokku leppida mõnevõrra suuremas püügikvoodis, kui see oli sellel aastal.

VNL-Online
21 Detsember 2005
  Kommentaarid