Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Kinnistusraamat muutub elektrooniliseks
Selle aasta algusest alustas tööd elektrooniline kinnistusraamat, mille
pidamisele minnakse üle registriosade kaupa.

Kinnistusraamatu elektroonilistele andmetele on ligipääs nii notaritel,
kohtutäituritel, pankrotihalduritel kui riigi- ja krediidiasutustel. Kui
registriosa on elektrooniline, on notaril enne tehingu sõlmimist võimalik
kinnistusraamatu andmeid elektrooniliselt kontrollida. Erinevalt
kinnistusraamatu ärakirjast on elektroonilistele andmetele tuginemine võimalik
reaalajas. Nii on senisest paremini tagatud, et kinnistusraamatust nähtuv seis
vastab tegelikule olukorrale ning et enne kavandatavat tehingut ei ole
kinnistusraamatus registreeritud muid avaldusi. Seega ei ole alates 1.
jaanuarist ka notariaalse tehingu tegemisel enam vajadust kinnistusraamatu
kinnitatud ärakirja järele.

Seoses üleminekuga elektroonilisele kinnistusraamatule võeti 2005.aasta lõpul
kasutusele uus infosüsteem, kuhu kanti üle kõik kinnistusraamatu senised andmed.
Uus infosüsteem on endisest kasutajasõbralikum, ühtlasi võimaldab see teha
senisest täpsemaid päringuid. Kuna üleminekule eelnes kinnistusraamatu erineval
kujul andmete ühtlustamine, siis on senisest täpsem ja ülevaatlikum
kinnistusraamatu alane statistika. Toimivad andmevahetusteenused maakatastri,
rahvastikuregistri ja äriregistriga.

Kuna uus süsteem on oma ülesehituselt endisest erinev, võtab sellega harjumine
menetlejatel esialgu mõnevõrra aega. Samuti võib esineda süsteemide
ühildamatusest tingitud andmesisestuse häireid, mistõttu võib aasta alguses
kinnistamismenetlus senisega võrreldes mõnevõrra aeglustuda. Loodetavasti ei
ületata aga kinnistusraamatuseaduses sätestatud üldist ühekuulist tähtaega -
Justiitsministeerium palub asjaosalistelt mõistvat suhtumist.


Kristi Künnapas
04 Jaanuar 2006
  Kommentaarid