Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Euroopa Liit otsib võimalusi oma gaasituru varustuskindluse suurendamiseks

Täna toimus Brüsselis Euroopa Komisjoni korraldatud Gaasi Koordinatsioonigrupi mitteametlik kohtumine, mille päevakava üks põhipunkte oli Ukraina ja Venemaa vahelisest gaasitülist tekkinud olukorra arutelu. Kuid energeetikavolinik Andris Piebalgs teatas, et tänu kokkuleppe saavutamisele ja läbirääkimiste jätkumisele tüliküsimust ei arutata, vaid tõstatatakse küsimus Euroopa Liidu (EL) gaasituru varustuskindluse tõhustamise kohta.

Naftogas Ukrainy (Ukraina) ja Gazprom (Venemaa) jõudsid eile õhtul alanud läbirääkimiste tulemusena kokkuleppele gaasitarnete jätkamise osas fikseeritud hinnaga (95 USD 1000/m3) kuni juulini käesoleval aastal. Fikseeritud hinnaga gaasi tohib aga kasutada vaid Ukraina sisevajadusteks ja selle ekport on keelatud. Leping näeb ette ka hinna transiidina Ukrainat läbivale gaasile (230 USD 1000/m3 kohta), samuti Ukraina võetava transiiditasu (1,6 USD 1000/m3/100 km kohta). Sõlmiti ka tarnete raamleping kuni 2011. aastani, samas jätkuvad läbirääkimised Ukraina sisetarbimiseks tarnitava gaasi järk-järgulise hinnatõstmise osas selle aasta teisest poolest kuni maailmaturuhinnani.

 “Tervitame kokkuleppe saavutamist ja asjaosaliste konstruktiivset koostööd edaspidi, mis on oluline Euroopa varustuskindluse säilitamise seisukohalt,” ütles Eestit esindanud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kütuse- ja energiaturu talituse juhataja Ando Leppiman.

Tarnete vähenemise all kannatanud ja teised EL liikmesriigid olid rahul olukorra stabiliseerumisega, samas tõstatati küsimus vajaduse järgi tõhustada EL siseturu varustuskindlust. Välja pakuti mitmeid võimalusi – mitmekesistada võimaluse korral gaasi tarnijaid ja ühendusi, tõhustada gaasi hoiustamisvõimalusi, pöörata enam tähelepanu tehnilistele asjaoludele hoiustatud gaasi kättesaadavaks tegemisel, monitoorida gaasiturgude liberaliseerimist jms.

Kõikides EL liikmesriikides suudeti tarnete vähenemise perioodil tagada tarbijate varustamine gaasiga nõutaval tasemel tänu hoiustatud gaasile ja paindlikele tarnelepingutele. Vaid Ungaris tuli üks elektrijaam umber lülitada maagaasilt vedelkütusele. Praeguseks on normaalne olukord taastunud.

Gaasi varustuskindluse alusel korraldatud kohtumisele olid kutsutud lisaks liikmesriikide esindajatele ka kandidaatriigid Bulgaaria ja Rumeenia ning lisaks Ukraina ja Moldova esindajad. Veel olid esindatud Euroopa tööstusorganisatsioonid ja gaasitarbijate esindajad. Kohtumisel osales ka EL eesisutuja Austria majandus- ja tööstusminister Martin Bartenstein.

Gaasi koordinatsioonigrupp kohtub uuesti umbes kuu aja pärast, et arutada konkreetsemalt olukorda igas liikmesriigis.


Allan Kasesalu 

04 Jaanuar 2006
  Kommentaarid