Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Res Publica: Kuriteoohvriks langenud laste aitamine tuleb seadustada
Avo Üprus andis täna Res Publica fraktsiooni nimel Riigikogu juhatusele üle kriminaalmenetluse seadustiku ja ohvriabi seaduse muutmise seaduse eelnõu. Selle kohaselt hakkab alaealistele kuriteoohvritele osutatav ohvriabiteenus sisaldama ka riigi kulul osutatavat psühholoogilist abi ja tugiisikuteenust.

Eelnõu algataja leiab, et alaealistele kuriteoohvritele, näiteks väärkohtlemise ohvriks langenud lastele, kuluks selline abi ära ning seda peaks olema võimalik saada ilma keeruka bürokraatliku menetluseta. Seetõttu on otstarbekas selle osutamist korraldada ohvriabiteenuse mõistet laiendades, mitte kuriteoohvritele riikliku hüvitise maksmise täiendavaid aluseid luues.

Seletuskirja kohaselt on muudatuse eesmärk võimaldada kaasata ohvriabitöötajaid alaealiste tunnistajate ülekuulamise juurde, samuti parandada raskete kuritegude ohvriks langenud inimeste olukorda, tõstes kuriteoohvritele ohvriabiseaduse alusel makstava hüvitise määra.

Rauno Veri
09 Jaanuar 2006
  Kommentaarid