Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Muutuvad õhusaaste normid
Täna, 19. jaanuaril kiitis Vabariigi Valitsus heaks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu, mille eesmärk on parandada välisõhu kvaliteeti ning muuta Euroopa õhk puhtamaks.

Direktiivi eelnõu käsitleb välisõhu saastatuse taseme piirnorme ja välisõhu kvaliteedi seiret selliste peamiste saasteainete osas nagu vääveldioksiid, lämmastikoksiidid, tahked osakesed, plii, benseen jm.

Eelnõu uus eesmärk on vähendada inimeste terviseriske (allergia, astma) ning karmistada kontrolli inimeste kokkupuute üle välisõhus leiduvate tervisele kahjulike peente osakestega (PM10 ja PM2,5). Eelnõus nähakse ette PM2,5-osakeste sisalduse vähendamine välisõhus.

"Eesti toetab direktiivi põhieesmärki, milleks on tagada EL kodanikele puhtam elukeskkond, vähendades peente tahkete osakeste ja nende lähteainete esinemist välisõhus ning pikendades seega inimeste keskmist eluiga. Samuti tunnistab Eesti, et peened osakesed on ohtlikud inimese tervisele ja kontroll nende üle on väga tähtis," märkis keskkonnaminister Villu Reiljan.

Direktiivi eelnõus loetletud eesmärgid on:
1) tagada EL kodanikele puhtam elukeskkond, vähendades tahkete osakeste ja nende lähteainete esinemist välisõhus, eesmärgiga pikendada aastaks 2020 keskmist eluiga ligikaudu 5,5 kuu võrra;
2) ühendada viie iseseisva õigusakti sätted üheks direktiiviks, et lihtsustada ja tõhustada kehtivaid õigusakte ning vähendada nende mahtu;
3) vaadata üle kehtivad normid, võttes arvesse uusimaid tervisealaseid ja teadussaavutusi ning liikmesriikide kogemusi.

Mart Siilivask
19 Jaanuar 2006
  Kommentaarid