Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Korrigeeriti kaitsealade maamaksu
Täna, 26 jaanuaril võttis Vabariigi Valitsus vastu korralduste eelnõu, mille tulemusel hüvitatakse maamaksu vähendamisega maaomanikule loodusobjektide kaitsekorrast tulenevad kitsendused.

Korralduste eelnõud käsitlevad maamaksu korrigeerimist Rubina, Kahvena, Tündre looduskaitsealal ja Teringi. Tikste, Kurtna maastikukaitsealal.

Kaitsealad on jaotatud eri-kaitsekorraga osadeks - kaitseala vöönditeks. Eri vööndites kehtivad erinevad majandustegevuse kitsendused.

Maksusoodustused 25%, 50% või 75% maksumäärast tulenevad iga kaitseala kaitse-eeskirja sätestatud kaitsekorra eripärast ja majandustegevuse piiramise astmest.

Maamaksusoodustuste kehtestamisel võetakse arvesse kaitseala kaitse-eeskirja, kaitseala tsoneeringu ning kaitsealale kavandatud piirangute otstarbekuse kohta antud eksperdiarvamust.

Sihtkaitsevööndites, kus majandustegevus on kaitse-eeskirjaga keelatud ja kaitse-eesmärk on elustiku arengu tagamine üksnes loodusliku protsessina, kehtib 100%-line maamaksuvabastus.

Korraldused hakkavad kehtima alates 1. jaanuarist 2006.


Manuela Pihlap
26 Jaanuar 2006
  Kommentaarid