Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Dubais toimub ÜRO Keskkonnaprogrammi Nõukogu istung
Järgmisel nädalal (7.-9. veebruaril) toimub Dubais ÜRO Keskkonnaprogrammi Nõukogu 9. istung, mille peamised teemad on energia ja säästev areng, turism ja keskkond ning rahvusvaheline keskkonnakorraldus.

Eesti Keskkonnaministeeriumi esindavad üritusel keskkonnakorralduse asekantsler Harry Liiv ja rahvusvahelise koostöö osakonna juhataja Andres Kratovit*.

ÜRO Keskkonnaprogrammi peamine ülesanne on säästva arengu keskkonnadimensiooni ülemaailmne elluviimine, samuti globaalsete keskkonnaprobleemidega tegelemine. Praegu on päevakorras globaalse keskkonnakorralduse reformimine, nii et sel oleks efektiivsem ja kindlal teaduslikul alusel põhinev otsustusprotsess ning et see suudaks adekvaatsemalt vastata ülemaailmsetele keskkonnaprobleemidele ja hädaolukordadele. Eesti toetab ÜRO Keskkonnaprogrammi muutmist tugeval teaduslikul ja rahalisel alusel põhinevaks säästva arengu keskkonnakomponenti ning globaalset keskkonnakaitset koordineerivaks organisatsiooniks.

Istungil käsitletakse muu hulgas ka mais toimuva ÜRO säästva arengu komisjoni istungi põhiteemat, milleks on säästev areng ja energeetika, sealhulgas kasvuhoonegaaside vähendamine, taastuva energia kasutuse suurendamine ja teiste säästvale arengule suunatud tehnoloogiate edendamine.

Lisaks räägitakse istungil globaalsest veepoliitikast ja -strateegiast, noorte kaasamisest keskkonnaasjusse ning globaalse keskkonnaseisundi seirest ja hindamisest.Merike Teder
04 Veebruar 2006
  Kommentaarid