Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Omavalitsuste eelarvetele laekus 2005. aastal ligemale 67 milj krooni enam
2005.a. laekus Lääne-Viru kohalike omavalitsuste eelarvetesse tulusid 659,1 milj. kr, võrreldes 2004.a. oli laekumine suurem 67,6 milj. krooni.

Füüsilise isiku tulumaksu laekus 258,5 milj. kr. (39,2% tulude üldmahust), võrreldes 2004. a. 34,9 milj. kr rohkem. 2005. a. laekus füüsilise isiku tulumaksu kohalike omavalitsuste eelarvetesse 11,6% valla- või linnaelaniku brutotulust, 2004.a. 11,4%. Ühe maakonna elaniku kohta laekus füüsilise isiku tulumaksu 2005. a. keskmiselt 3779 kr., mis on 253 kr. alla vabariigi keskmise.

Eestis on Lääne-Viru maakond tulumaksu laekumiselt ühe elaniku kohta üheksandal kohal.

Rakvere linnal laekus 4320 krooni elaniku kohta, Haljala vallal 4144 kr, Sõmerul 4081 kr, Rakkel vaid 2740 kr. ja Laekvere vallal 2758 krooni elaniku kohta.

Toetusi riigieelarvest laekus kohalike omavalitsuste eelarvetesse kokku 304,5 milj. kr, millest sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks, põhivara soetusteks ja renoveerimiseks 71,6 milj. krooni, mittesihtotstarbelised toetused 232,9 milj. krooni (sh. tasandusfond hariduskuludeks, sotsiaalhoolekande toetusteks, tulude ühtlustamiseks 229,5 milj. kr. ja muud toetused 3,4 milj. krooni).

Maakonnas tervikuna jäi kasutamata toimetulekutoetusteks ettenähtud vahendeid 4,2 milj. kr., mis viiakse üle 2006. aastasse ja mida saab kasutada lisaks 2006.a. eraldatud vahenditele.

Kulutusi said kohalikud omavalitsused teha 641,2 milj. kr. ulatuses, mis oli 40,4 milj. kr enam kui 2004.a. Kõige enam kulutati hariduse valdkonnas – 51,6% kulutuste üldmahust ja hariduskulud on suurenenud võrreldes eelmise aastaga kõige enam – 21,8 milj kr. võrra.

2005.a jooksul vähenesid laenukohustused 3,8 milj. kr., moodustades 2005. a. lõpuks kokku kõikide omavalitsuste osas 96,9 milj. kr.

Rahaliste vahendite jääk (raha kassas ja pangas) aasta lõpus oli 50,3 milj. kr, mis kasvas võrreldes 2004.a. 11,7 milj. kr.

Hilje Pakkanen
08 Veebruar 2006
  Kommentaarid