Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Eesti Äiksevaatlejate Võrk ootab huvilisi

Äikest esineb Eestis aastaringselt, kuid kõige sagedasemad on tugevad piksehood ja nendega kaasnevad ohtlikud nähtused siiski soojal poolaastal, eriti suvekuudel. Ehkki suured rahesajud, tugevad tormi-iilid ning keeristormid leiavad sageli kajastamist nii kohalikus kui üleriigilises ajakirjanduses, puudub juba aastakümneid koordineeritud süsteem äikse, ohtlike nähtuste ja nende tekitatud kahjustuste kohta info kogumiseks. Selline info on aga vajalik, hindamaks äiksenähtuste esinemissagedust ja nende tekitatud kahjustuste ulatust erinevates riigi piirkondades. Kokkuvõttes võib see olla abiks ekstreemsete nähtuste detailsemale uuri-misele ning täpsemale prognoosimisele tulevikus.

Seepärast on Tartu Ülikooli geograafiainstituudi tudeng Sven-Erik Enno koostöös TÜ Geograafia Instituudiga algatanud uue üleriigilisi äiksevaatluste projekti, kus on oodatud osalema kõik ilma- ja loodushuvilised sõltumata vanusest ning tegevus-alast. Vaatlustega liitujate ülesandeks on äikeste ja nendega kaasnevate ohtlike nähtuste ning kahjustuste registreerimine oma kodukohas.

Vaatlejatelt ei eeldata eelnevat ilmavaatluskogemust või põhjalikke teadmisi äikesest, oluline on vaid huvi ja valmisolek lihtsamat sorti loodusvaatluste teostamiseks. Kõik projektis osalejad saavad eesti keelsed vaatluslehed ning juhendi, mis kirjeldab täpselt, mida ja kuidas vaadelda ning kuhu andmed märkida. Vastavalt võimalustele võib piirduda väiksema arvu oluliste vaatlustega või viia läbi ka detailsemaid lisavaatlusi. Seejuures kõige olulisemate vaatluste teostamiseks pole vaja mingeid instrumente peale tavalise kella äikse alguse- ja lõpuaegade määramiseks. Ideaalis peaks kõik vaatlused olema teostatud samas kohas (vaatleja kodukohas), kuid see pole hädavajalik, näiteks suvel nii linna- kui maakodus viibivad inimesed võivad vaadelda vaheldumisi mõlemas. Osaleda võivad ka need huvilised, kel pole võimalik kogu suve vaatlusi läbi viia, sel juhul märgitakse vasta-vale lehele kuupäevad, mille kohta andmed puuduvad. Kogutud andmeid võivad vaatlejad saata vastavalt võimalusele tavaposti või e-mailiga, pärast igat äikest, iga kuu lõpus või kogu suve andmed sügisel korraga.

Äiksevaatluste teostamine annab igale loodushuvilistele võimaluse osaleda teaduslikult olulise ja vajaliku info kogumises ning saada samal ajal ka lihtsamat sorti loodusvaatluste teostamise kogemus. Kuna äike pole meil isegi suvel igapäevane nähtus ning vaatlusmetoodika on võimalikult lihtne, ei tohiks vaatlustes osalemine muutuda liialt aega nõudvaks või koormavaks. Kõik, kes soovi-vad äiksevaatlustes osaleda, saavad oma nõusolekust teatada 15.märtsini 2006 aadressil Sven-Erik Enno, Tartu Ülikooli Geograafia Instituut, Vanemuise 46-326, Tartu, 51014 või e-mailiga aadressil seenno@ut.ee. Internetis saab loodava vaatlusvõrgu kohta infot ka aad-ressilt http://zone.ee/funnelcloud/aiksevaatlus.htm

Ootame aktiivset osavõttu nii täiskasvanute kui kooliõpilaste seas!

VNL-Online

25 Veebruar 2006
  Kommentaarid