Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Riigi õigus Lennusadamale on kohtu otsusega taastatud
Tallinna Ringkonnakohus rahuldas tänase otsusega Eesti Vabariigi apellatsioonkaebuse ning mõistis Lennusadamas paikneva maatüki ning ehitised ja rajatised välja ka AS BPV ebaseaduslikust valdusest. Kui AS BPV ei peaks Lennusadama ala riigile vabatahtliku üle andma, tõstetakse ettevõte seal asuvatest ruumidest välja.

Tallinna Linnakohus tegi sügisel riigi kasuks sarnase otsuse teiste Lennusadamas tegutsenud äriühingute suhtes, ent leidis, et AS-i BPV tuleb vaadelda heauskse valdajana. Ringkonnakohus lükkas tänase otsusega linnakohtu selle käsitluse ümber.

Ringkonnakohus jättis täna ühtlasi rahuldamata riigi apellatsioonkaebusega võrreldes vastupidist eesmärki taotlenud apellatsioonikaebused ettevõtetelt OÜ B&E (viimase seisuga pankrotis), OÜ Agrin Partion, AS Verest, ELA Tolli AS ja AS BPV. Nimetatud on erinevatel aegadel pidanud end Lennusadama seaduslikeks valdajateks ning neist neli viimast on osanike ja juhtorganite liikmete kaudu üksteisega tihedalt seotud.

Ringkonnakohus mõistis riigi kasuks eelnimetatud äriühingutelt välja ka kohtumenetluses tasutud riigilõivu ning kantud õigusabikulud. Ringkonnakohtu otsuse peale on asjaosalistel võimalik edasi kaevata Riigikohtule 30 päeva jooksul.

Ave Mellik
01 Märts 2006
  Kommentaarid