Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

HELCOMi konverents arutab Läänemere tegevuskava
8. ja 9. märtsil toimub Helsingis HELCOMi aasta konverents, millel koostatakse Läänemere tegevuskava.

Eesti Keskkonnaministeeriumi esindavad üritusel veeosakonna juhataja Indrek Tamberg ja spetsialistid Kristjan Endrikson ja Heidi Käär.

Läänemere tegevuskava üldine eesmärk on taastada Läänemere merekeskkonna võimalikult hea looduslähedane seisund.

Lisaks Läänemere tegevuskavale arutatakse mitmeid käimasolevaid projekte ja progeramme, HELCOMi töörühmade tegevusi ning mitmeid Läänemerd puudutavaid uurimustöid eutrofeerumisest, ohtlikest ainetest, looduslikust mitmekesisusest ja kliimamuutustest.

Läänemereäärsete riikide esindajad vaatavad üle ja võtavad vastu juhendi, mis käsitleb süvendatud pinnase merre paigutamist ja kaks uut HELCOMi soovitust reostuse vältimiseks Läänemerel. Esimene soovitus nõuab reostuse vältimiseks kasutada ohtlike ainete vähendamiseks keskkonnasõbralikku tehnikat. Teise soovituse kohaselt peavad riigid piirama tuhastatud jäätmete emissioone õhku või nende heitmist vette.

Tegevuskava väljatöötamiseks asutatakse töögrupp, mille ülesanne on tagada Läänemere tegevuskava selge poliitiline tahe, mis ühendaks kõik olulised teaduslikud uurimused poliitiliste protsessidega.

Läänemere tegevuskava valmimine ja kinnitamine toimub HELCOMis 2007. aasta lõpus.

7. märtsil toimub Läänemere tegevuskava osanike konverents, kus osalevad juhtivad keskkonnateadlased, Läänemereäärsete riikide valitsuste esindajad ning erasektori ja regionaalsete organisatsioonide esindajad. Konverentsi eesmärk on kaasata, saada tagasisidet ning siduda tegevuskava koostamise ja selle hilisema täitmisega mitmeid avalikke ja eraisikuid nii kohalikul, riiklikul kui ka regionaalsel tasandil.


Manuela Pihlap
06 Märts 2006
  Kommentaarid