Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Mahepõllumajandusega alustajad saavad esitada taotlusi ettevõtte tunnustamiseks
Alates 10.märtsist kuni 10.aprillini on võimalus kõigil mahetootmisega
alustada soovijatel, sealhulgas mesinikel ja neil isikutel, kes soovivad
tunnustamist mitteharitavatelt aladelt taimede või seente korjamiseks,
esitada taotlus Taimetoodangu Inspektsioonile (TTI) oma ettevõtte
tunnustamiseks.

Taotluse esitamisel tuleb järgida põllumajandusministri määruse
“Tunnustamise taotlemine ja taotluse menetlemise kord ning taotluse vorm”
nõudeid. Mahepõllumajandusliku loomakasvatusega, katmikkultuuride või
seenekasvatusega alustamiseks on tunnustamise taotlusi võimalik esitada
aastaringselt.
Ettevõtte tunnustamise saamiseks tuleb Taimetoodangu Inspektsioonile
esitada eeltoodud määruse lisas olev vormikohane taotlus koos vajalike
lisadokumentidega selle maakonna-büroo kaudu, kus taotleja kasutatavad
maad valdavalt asuvad.

Blankette andmete esitamiseks ning samuti nende täitmise juhendeid saab
kõikidest TTI maakonnabüroodest ja samuti internetist. Koduleheküljel
www.plant.agri.ee asub nii tabel riigilõivu suuruse arvutamiseks kui ka
vormid andmete esitamiseks ning juhendid vormide täitmiseks ja näidised.
Ettevõtte tunnustamise eest tuleb tootjal kanda riigilõiv
Rahandusministeeriumi pangakontodele TTI -le dokumentide esitamise
päevaks.

Ettevõtte tunnustamine on eelduseks mahepõllumajandusliku tootmise toetuse
saamiseks. Mahepõllumajandusliku tootmise toetuse taotlusi võetakse tänavu
vastu Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) büroodes 2.
- 27. maini. Samaks ajaks peavad ka mahepõllumajandusliku tootmisega
jätkajad mahepõllumajanduse seaduse alusel esitama andmed ja nõutavad
dokumendid Taimetoodangu Inspektsioonile.

Alates 5. märtsist jõustusid muudatused põllumajandusministri määruses
“Mahepõllu-majandusliku tootmise ja käitlemise nõuded”. Määruse muutmise
eesmärk oli täpsustada mahepõllumajandusliku tootmise ja käitlemise
nõudeid ning tunnistada kehtetuks nõuded, mis olid Euroopa Liidu Nõukogu
määrusega 2092/91 kehtestatud nõuetest rangemad. Määruse täielik tekst on
avaldatud Riigi Teatajas.

Seoses eeltooduga korraldab Eesti Mahepõllumajanduse SA koostöös TTI -ga
infopäevad mahetootmise alustamisest huvitatutele. Infopäevad toimuvad
kell 10:00-14:00 :
13.03 Tartus, Põllumeeste Liidu saalis (Jalaka 48)
14.03 Kuressaares, Mardi Külalistemaja ruumis K2 (Vallimaa 5a)
14.03 Hiiumaal, Käinas, (Mäe 2)
14.03 Harjumaal, Sakus, TTI saalis (Teaduse 2)
15.03 Võrus, Võru Vallavalitsuse saalis (Võrumõisa tee 4a)
15.03 Jõgeval, Vallavalitsuse saalis (Piiri 4)
16.03 Viljandis, Maavalitsuse III k saalis (Vabaduse plats 4)
17.03 Haapsalus, Läänemaa Arenduskeskuses (Lihula mnt 3)
20.03 Valgas, Põllumeeste Liidus (Lai tn 19)
20.03 Rakveres, Veterinaarkeskuse saalis (Piira, Neffi 2)
21.03 Paides, Kultuurikeskuse ruumis 234 (Pärnu 18)
21.03 Jõhvis, end. Koolinoorte majas (Kooli 2)
22.03 Raplas, Veterinaarkeskuse saalis (Kuusiku 6)
22.03 Põlvas, Põllumeeste Liidus (Jaama 83)
23.03 Pärnus, Maaparandusbüroo saalis (Kerese 4)

Infopäevadel käsitletakse mahepõllumajanduse põhimõtted ja nõudeid ning
antakse ülevaade tunnustamise taotlemisest ning selleks vajalikest
andmetest ja dokumentidest. Lektoriteks on mahepõllumajanduse nõustajad ja
TTI mahepõllumajanduse valdkonna inspektorid.
Osalemine on tasuta! Info ja eelregistreerimine tel 522 5936, 742 2051,
airi@ceet.ee Täiendavat infot saab Ökoloogiliste Tehnoloogiate Keskuse
kodulehe www.ceet.ee kalender viidalt – lehe parempoolsel serval.Anna-Maria Veidemann
07 Märts 2006
  Kommentaarid