Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Jõhvi politseiametnikud tabasid politseioperatsiooni käigus 18 alkoholijoobes alaealist

Eelmise nädala lõpus viisid Ida Politseiprefektuuri Jõhvipolitseiosakonna korrakaitsetalituse politseinikud läbi kaks politseioperatsiooni, mille eesmärgiks oli kontrollida avalikku korda ning selgitada välja alkoholijoobes alaealisi ja kauplusemüüjaid, kes müüvad alkohoolseid jooke alaealistele.

17.märtsiõ htul kella 21.00 kuni 18.märtsi öösel kella 03.00 vältas politseioperatsioon Jõhvi politseioskaonna poolt teenindataval territooriumil. Operatsiooni eesmärgiks oli välja selgitada avaliku korra rikkujaid ja alaealisi õigusrikkujaid. Käidi ka lõbustusasutustes kontrollimaks kas nendes on alaealisi. Kokku koostati 26 väärteoprotokolli.

Politseioperatsiooni esimestel tundidel kontrolliti Jõhvi linna tänavaid, Toila ja Voka alevikku ning Kohtla-Järve Ahtme linnaosa. Enne keskööd koostati 11 väärteo protokolli alkoholijoobes alaealisele.

Ööselkella 01.15 ajal kontrolliti Jõhvis Narva maanteel asuva puhkekeskuse Neptun kõrtsi, kust Jõhvi politseioskakonda väärteoprotokolli koostamiseks ning vanematele üleandmiseks toimetati 7 alaealist, kelle vanus jäi 15.-17.eluaasta vahele.

Osakonda toimetasime vaid need alaealised, kes olid alkoholijoobes. Peale selle viibisid nad kõrtsis kelle ajal, mis ei ole seadusega lubatud. Ainuüksi selle eest, et alaealine viibib täiskasvanuta avalikus kohas peale 23.00, on võimalik trahvi teha,“ ütles Ida Politseiprefektuuri Jõhvi politseiosakonna korrakaitsetalituse juhtivkonstaabel Svetlana Safronova.

Juhtivkonstaabli sõnade kohaselt on siinkohal tarvis märkida, et see ajapiirang ja alaealise vanus, millal tohib ta olla täiskasvanuta avaliku kohas, on kohati erinev. Näiteks, Kohtla-Järve linna avaliku korra ja heakorraeeskiri keelab alla 18-aastastel isikutel viibida ilma täiskasvanud saatjata  baaris ja kohvikus, kus müüakse alkohoolseid jooke pärast kella 23.00. Jõhvi linna avaliku korra eeskirja kohaselt alla16-aastasel alaealisel on keelatud viibida ilma täiskasvanud saatjata avalikes kohtades kella 23.00-06.00.

Hämmastav on see, et paljudele lastevanematele on arusaamatu, et seadus ei luba alaealistel alkohoolseid jooke tarvitada ning viibida alkoholijoobesavalikus kohas. Paljud emad-isad arvavad, et trahvi võib politsei teha juba siis, kui laps on mingi süüteoga hakkama saanud. Aga see, et ainuüksi joobes olemine on samuti süütegu, ei ole mõningatele vanemate piisav põhjendus, mille eest saab politsei määrata rahatrahvi 180 kuni 600 krooni. Seadus kehtib kõigi jaoks, isegi kui mõni ei ole sellest enda sõnul kuulnud. Kõigile lastevanematele peab olema selge, et alaealine ei tohi juua alkoholi ,“ rõhutas Svetlana Safronova.

Sama politseioperatsiooni käigus kontrolliti ka teisi baare, kuid õigusrikkumisi neis ei tuvastatud. Peale alaealistele koostatud protokollide koostati 8 väärteoprotokolli täiskasvanutele – 3 protokolli avaliku korra rikkumise eest ning 5 alkoholijoobes avalikus kohas viibimise eest või alkohoolsete jookide tarvitamise eest avalikus kohas.

Reedel,17.märtsi kella 13.00-15.00 toimus politseioperatsioon Kohtla-Järve linnas, mille eesmärk oli tuvastada müüjaid, kes müüvad alkohoolseid jooke alaealistele. Kahe tunni jooksul koostati väärteoprotokollid kahele müüjale, kes müüsid alkohoolseid jooke alaealistele.


Helen Vares

20 Märts 2006
  Kommentaarid