Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Ettevõtja peab kinnitama registreeringu õigsuse majandustegevuse registris hiljemalt 15.aprilliks
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (MKM) tuletab meelde, et hiljemalt 15. aprilliks peab ettevõtja esitama kinnituse registreeringu õigsuse kohta majandustegevuse registris (MTR). Õigeaegselt kinnitamata registreering peatatakse 1. maist.

Kinnitus registreeringu õigsuse kohta esitatakse registreeringu teinud haldusorganile: MKMile, Sotsiaalkindlustusametile või valla/linnavalitsusele (Tallinnas linnaosavalitsusele).

Asudes kinnitama oma registreeringu õigsust, tuleb eelnevalt kontrollida MTRis http://mtr.mkm.ee/ vastava registreeringu andmeid. Juhul, kui ettevõtja taotluse alusel on registreering tehtud või selle andmeid muudetud kolme kuu jooksul enne 15. aprilli, ei pea registreeringut enam täiendavalt kinnitama. Registreering, mille andmeid pole õigeaegselt kinnitatud, peatatakse 1. maist.

Kui ettevõtja esitab kinnituse registreeringu andmete õigsuse kohta, taastatakse see viie tööpäeva jooksul alates vastava kinnituse laekumisest. Kinnituse mitteesitamisel kustutatakse peatatud registreering 1. novembril.

Registreeringu õigsuse kinnitamise kohustus on vajalik, et register sisaldaks aktuaalseid ja igati usaldusväärseid andmeid. 2005. aastal ei kinnitanud registreeringu õigsust 917 ettevõtjat ja selle tulemusena kustutati 1. novembril nende kinnitamata registreeringud MTRist. Käesoleval momendil on registreeringu õigsus veel kinnitamata 19 tuhandel ettevõtjal 28 tuhandest MTRis registreeritud ettevõtjast.
Elektroonselt (sisenemine MTRi ettevõtja portaali kaudu) on registreeringu õigsuse kinnitanud 271 ettevõtjat.


Allan Kasesalu
04 Aprill 2006
  Kommentaarid