Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Poisse kahtlustatakse üle 10 000 krooni varguses
Noormehed võtsid sularaha sissemakseautomaadi avast üle 10 000 krooni, mis oli pangakliendil masina rikke tõttu avasse kinni kiilunud.

Käesoleva aasta 13.märtsil tuli naisterahvas Jõhvis Rakvere 5 asuvasse pangakontorisse, et sularaha sissemakseautomaadi kaudu kanda oma arvele 13 500 krooni. Raha sisestamisel tekkis aga rike, kus rahatähed kiilusid rahasisestusavasse kinni. Visuaalselt polnud rahatähed nähtavad. Naine läks pangatelleri juurde ebaõnnestunud tehingust rääkima. Kuna tehing ebaõnnestus just tehnilise vea pärast, hüvitas pank kliendile kogu summa ehk 13 500 krooni.

Peale riket automaat suleti. Kohale kutsuti tehnik, kes remondi käigus eemaldas rahasisestusavast 500 – kroonised rähatähed summas 2 000 krooni. Peale raha ülelugemist selgus, et ülejääki ei ole.

Kuna klient avaldas, et tema poolt ülekantud summa oli 13 500 krooni, siis tekkis kahtlus, et raha võis keegi varastada.

Edasiste asjaolude kontrollimiseks hakati turvakaamera salvestusi üle vaatama. Selgus, et ajal, kui kedagi kohal polnud, viibisid sissemakseautomaadi juures noored poisid, kes aktiivselt üritasid rahasisestusavast midagi kätte saada. Pangatöötajatel õnnestus ka üht noormeest tuvastada, kes samal päeval sooritas telleri juures pangatoiminguid. Kahtlustatavaks osutus 18 – aastane Vadim.

Pank esitas politseisse avalduse, mille alusel algatas Ida Politseiprefektuur kriminaalmenetluse Karistusseadustiku paragrahvi alusel, mis käsitleb vargust (Kars § 199).

„Uurimise käigus tegime teise kahtlustatava kindlaks, kelleks on 19 – aastane Aleksei. Isikut tuvastada polnud raske tänu just turvakaamera kvaliteetsele salvestusele, mille me saime panga sisejärelevalve osakonnast,” ütles Jõhvi politseiosakonna kriminaaltalituse komissar Andrus Repnau.


Kristina Kostina
10 Aprill 2006
  Kommentaarid