Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Keskkonnaminister peatas AS-i Steri kiirgustegevusloa muutmiseks algatatud avatud menetluse
Keskkonnaminister Villu Reiljan peatas AS-i Steri kiirgustegevusloa muutmiseks algatatud avatud menetluse seoses ministri otsusega algatada AS-i Steri kavandatava tegevuse keskkonnamõju hindamine.

Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse kohaselt tuleb keskkonnamõju hinnata, kui kavandatav tegevus toob eeldatavalt kaasa olulise keskkonnamõju.

Antud juhul peetakse keskkonnamõju oluliseks, kuna see võib hädaolukorras eeldatavalt seada ohtu inimese tervise ja heaolu. Kuigi hädaolukorra esinemise tõenäosus on väike, ei ole olulise keskkonnamõju esinemise risk olemasolevatel andmetel siiski selgelt välistatud. Keskkonnamõju hakatakse hindama kiiritusrajatise praegusest asukohast lähtudes, kuna ehitise asukoha valiku hindamine ei kuulu Keskkonnaministeeriumi, vaid kohaliku omavalitsuse pädevusse.

Keskkonnamõju hindamine võtab keskmiselt aega kuni 4 kuud, misjärel valmistab ministeerium ette ministri otsuse eelnõu AS-i Steri kiirgustegevusloa muutmise või sellest keeldumise kohta, võttes arvesse läbiviidud keskkonnamõju hindamise tulemusi. Ministri otsuse eelnõu pannakse välja avalikkusele tutvumiseks, millest antakse täiendavalt teada peale keskkonnamõju hindamist. Keskkonnamõju hindamine on menetlus, milles avalikkusel on samuti võimalik osaleda.


Gerrit Mäesalu
10 Aprill 2006
  Kommentaarid