Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Eesti ettevõtjad soovivad vähendada bürokraatiat
Justiitsministeeriumi poolt läbi viidud Eesti ettevõtjate küsitlusest ilmnes, et ettevõtjate jaoks tekitavad igapäevases äritegevuses enim probleeme muuhulgas notariaalsete tehingute arv ja notarite pikad järjekorrad ning liiga suured riigilõivud.

Lisaks tõid ettevõtjad probleemidena välja avalike andmete kättesaamise Internetis, kõikvõimalikke litsentse ja tegevuslubasid reguleeriva keerulise süsteemi ning liiga jäigad normid väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete jaoks.

"Õiguskeskkond on üks tegureid, mis määrab riigi majanduse konkurentsivõime," ütles justiitsminister Rein Lang. "Meie sooviks oligi algatada diskussioon ettevõtlust takistavate õiguslike probleemide üle ja leida neile lahendused, mis on esitatud tegevuskavas."

Langi sõnul peaks ettevõtte asutamine olema Eestis võimalik kahe tunniga, ka tuleb ettevõtjatele luua reaalne võimalus äriregistri ja muude kohtulike registrite andmete elektrooniliseks kasutamiseks.

Küsitlus viidi läbi Justiitsministeeriumis algatatud "Ettevõtja õigus" tegevuskava väljatöötamise raames ning selle eesmärgiks oli tagasiside saamine ettevõtjatelt ja neid esindavatelt organisatsioonidelt. Vastanute hulgas olid Eesti Kaubandus- ja Tööstuskoda, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Põllumajandusministeerium, Ameerika Kaubanduskoda, Balti-Saksa Kaubanduskoda ning enam kui 40 ettevõtjat.

"Ettevõtja õigus" on tegevuskava, mille eesmärgiks on luua ettevõtlust ja investeeringuid soodustav õiguskeskkond. Tegevuskava valmistas ette töörühm, kuhu lisaks Rein Langile kuulusid endised justiitsministrid Jüri Raidla ja professor Paul Varul, TÜ õppejõud Martin Käerdi ja Justiitsministeeriumi õiguspoliitika asekantsler Urmas Volens.

Ärikeskkonna ja õiguspoliitika teemalise arutelu algatamist toetas ka Riigikogu õiguskomisjon. Arutelu Riigikogu täiskogus leiab aset teisipäeval, 11.aprillil kell 10.00, peaettekande peab justiitsminister Rein Lang.


Margita Tuulik
10 Aprill 2006
  Kommentaarid