Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Eestis toimub ÜRO pääste- ja humanitaarmissioonide toetuspersonali kursus
Esmaspäeval, 24. aprillil algab Väike-Maarja Päästekoolis ÜRO Humanitaarasjade Koordinatsioonibüroo (UN OCHA) poolt korraldatav ÜRO pääste- ja humanitaarmissioonide toetuspersonali koolituskursus.

Taolised kursused korraldatakse kord aastas UN OCHA ja Rahvusvahelise humanitaarpartnerluse (International Humanitarian Partnership, IHP) egiidi all. Tänavune kursus toimub esmakordselt väljaspool IHP-d, kuhu kuuluvad Taani, Rootsi, Norra, Soome, Suurbritannia ja Holland. Välisministeeriumi poolt rahastatava kursuse läbiviija on Sisekaitseakadeemia Päästekolledz(i Päästekool, kelle partneriteks on Päästeamet ja Eesti Päästemeeskond.

Kursusest võtavad osa 16 logistikaspetsialisti põhjamaadest, nende hulgas 4 spetsialisti Eestist. Kursuse ajal tutvutakse ÜRO pääste- ja humanitaarmissioonide põhimõtetega, missioonides kasutatava varustuse ja tarkvaraga. Teadmiste proovilepanekuks korraldatakse ka väliõppus.

Pääste- ja humanitaarmissioonide toetus on oluline selleks, et humanitaartöötajad saaksid keskenduda oma põhitegevusele. Humanitaartöötajate välilaagrid luuakse vahetult pärast suuri katastroofe ja mõningad neist töötavad mitmeid kuid, näiteks välilaagrid Pakistanis on töötanud ja töötavad praegugi koos Eesti logistikutega.

Välisminister Urmas Paeti sõnul on nii kõrgetasemelise koolituse läbiviimine Eestile suureks tunnustuseks. "Eesti jaoks on oluline toetada ÜRO humanitaarabi-alast tegevust ning ÜRO võimekuse suurendamist humanitaarabi osutamisel ja inimelude päästmisel. Taoline koolituskursus on üks konkreetne võimalus seda teha," märkis Paet.

IHP on 1995. aastal loodud siduvate lepinguteta mitteametlik organisatsioon, mille peaeesmärk on koordineerida ja tagada rahvusvaheline operatiivtugi ÜRO ja teiste rahvusvaheliste organisatsioonide (näiteks Maailma Toiduprogramm) poolt läbiviidavate humanitaarabi ja kriisireguleerimisoperatsioonidele nii loodus-katastroofide kui ka teiste tsiviilhädaolukordade puhul. IHP riigid toetavad pääste- ja humanitaarmissioone logistika, transpordi, sidevarustuse ja arvutitehnikaga. Sageli jääb kogu varustus pärast operatsiooni kannatanud riigile humanitaarabina või antakse see riigis tegutsevatele humanitaarorganisatsioonidele.

Viimastel aastatel on IHP toetanud humanitaartöötajaid selliste maailma suurõnnetuste tagajärgede likvideerimisel nagu 2003.a Iraani maavärin, 2004-2006 Sudaani humanitaarkriis, 2004. a Kariibi mere orkaanid jpt. Suurimad IHP operatsioonid on alates 2004. aasta detsembrist toimunud Kagu-Aasias, eelkõige Indoneesias ning alates oktoobrist 2005 toimuv operatsioon Pakistanis, kus toimivad tänaseni 6 välilaagrit humanitaartöötajate jaoks.

Nii Indoneesia, kui Pakistani IHP operatsioonides osalesid ka Eesti Päästemeeskonna liikmed, kellede peamiseks ülesandeks oli tagada välilaagrite toimimine.


Rain Porss
21 Aprill 2006
  Kommentaarid