Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Eesti - läänemeremaade bioenergeetika kommunikatsioonivõrgustiku vedajaks
Põllumajandusministeeriumis toimunud kahepäevase ümarlaua tulemusena otsustati esitada taotlus „Läänemeremaade bioenergeetika kommunikatsioonivõrgustik” projekti esitamiseks 2007. aastal käivituva Euroopa Ühenduse Algatuse Interreg IV programmi raames ning Eesti võib saada selle projekti juhtpartneriks.

Kahepäevasel rahvusvahelisel ümarlaual arutasid läänemeremaade spetsialistid bioenergeetika-alase kommunikatsioonivõrgustiku arendamist.

Loodava rahvusvahelise võrgustiku peamiseks eesmärgiks on keskenduda kommunikatsioonile, mis käsitleb vastavat statistikat, riiklikke meetmeid, teavitust, koolitusi ja pilootprojekte. Üheks vahendiks informatsiooni efektiivsel jagamisel on peatselt loodav ühine kodulehekülg.

Ümarlaual tuli arutlusele ka küsimus, milline riik võiks olla antud projekti eestvedajaks ning kahe võrdselt tugeva kandidaadina jäid sõelale Eesti ja Saksamaa Mecklenburg Vorpommerni liidumaa. Projekti vedaja staatus otsustatakse lähikuudel, kui kõik riigid, kes on projekti kaasatud, oma otsusest teada annavad.

Ümarlauda juhatanud Põllumajandusministeeriumi välissuhete ja arenduse asekantsler Ruve Šank avaldas heameelt selle üle, et vaatamata projektis osalevate maade väga erinevale taustale bioenergeetika vallas saavutati üksmeel projekti taotluse esitamise osas.

Projekti „Läänemeremaade bioenergeetika kommunikatsioonivõrgustik” idee kerkis esile eelmisel aastal Tallinnas toimunud rahvusvahelisel läänemeremaade bioenergeetika konverentsil. Antud projekti arutatakse ümarlaua näol edasi käesoleva aasta novembris Stralsundis Saksamaal, kus toimub teine rahvusvaheline läänemeremaade bioenergeetika konverents.

Bioenergia ja biomassi tootmine Eestis on alles algusjärgus. Biomassi kui tööstustoorme turg ei ole veel välja arenenud. Samas nähakse biomassil suurt potentsiaali mitte ainult energeetilise toorainena, vaid ka materjalitööstuses.

Eestil on kolm olulist põhjust biomassi tootmise arendamiseks. Esiteks on fossiilkütuste varustuskindlus ebastabiilne. Teiseks peame vähendama keskkonnale suunatud reostuskoormust. Kolmandaks tõstaks biomassi tootmine sisemajanduse koguprodukti ning tagaks seeläbi majandusarengu stabiilsuse.

Põllumajandusministeeriumi 2006. aasta õigusloome tööplaanis on ette nähtud biomassi ja bioenergia edendamise riikliku arengukava väljatöötamine, mis peab tagama valdkonna stabiilse arengu. Alates tulevast aastast rakendatakse Eestis energeetiliste põllukultuuride toetusskeem, mis lisaks pindalapõhisele otsetoetusele võimaldab energiakultuuride kasvatajal saada täiendavat otsetoetust.


Anna-Maria Veidemann
21 Aprill 2006
  Kommentaarid