Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Riigieelarvesse laekunud tulud ületavad kulusid miljardi võrra
Rahandusministeeriumi andmetel laekus nelja kuuga riigieelarvesse 19 miljardit krooni, mis on 31 protsenti sel aastal riigieelarvesse planeeritud tuludest. Aprilli lõpu seisuga ületasid riigieelarvesse laekunud tulud eelarvest tehtud kulusid miljardi krooni võrra.

Eelmisel aastal oli aprilli lõpuks riigieelarvesse laekunud 15,6 miljardit krooni, võrreldes 2005. aasta nelja kuuga on eelarve laekumine kasvanud 21,8 protsenti. Plaanitud kulude väljamakseid on nelja kuuga tehtud 18 miljardi krooni ulatuses ehk 29,3 protsenti eelarvest.

Maksutulusid laekus aasta esimese nelja kuuga 15,3 miljardit krooni ehk 31,2 protsenti kavandatust, sellest aprillis 4,3 miljardit. Eelmise aasta nelja esimese kuuga võrreldes on maksutulude laekumine suurenenud ligikaudu 2,4 miljardi krooni ehk 18,6 protsendi võrra.

Aprillis jätkus füüsilise isiku tulumaksu ja sotsiaalmaksu hea laekumine. Ehkki statistikaamet ei ole veel avaldanud ametlikke andmeid 2006. aasta esimese kvartali töötavate inimeste arvu ning palkade kohta, viitavad Eurostati poolt avaldatud tööpuudust puudutavad näitajad soodsate arengute jätkumisele tööjõuturul. Kohalikele omavalitsustele eraldati füüsilise isiku tulumaksust aprillis 601,7 miljonit krooni ehk 13,3 protsenti rohkem võrreldes eelmise aastaga. Nelja kuuga on omavalitsustele kokku eraldatud 2,5 miljardit krooni ehk 24,3 protsenti rohkem kui eelmise aasta samal perioodil - kasvu üheks põhjuseks võib pidada omavalitsustele suunatud eraldiste määra tõusu eelmise aasta 11,6 protsendilt 11,8 protsendini sel aastal.

Sarnaselt eelnevatele aastatele mõjutasid tulumaksu laekumist eelmise aasta füüsiliste isikute tuludeklaratsioonide põhjal tehtavad enammakstud tulumaksu tagastused, mis vastavalt maksu- ja tolliameti andmetele oli aprillis 187,2 miljonit krooni. Kokku on aprilli lõpu seisuga tagastatud 941,7 miljonit krooni, eelmise aasta aprilli lõpuks tagastati 835,5 miljonit krooni. Võrreldes eelmise aasta 277 miljoni krooniga on peaaegu kolmekordistunud juurdemaksete deklareerimine - esialgsetel andmetel deklareeriti sel aastal juurdemakseid 750 miljonit krooni. Juurdemaksete kasvu peamiseks põhjuseks on aktsia- ja kinnisvaratulu deklareerinud isikute arvu suurenemine.

Käibemaksu laekumine saavutas aprillis 1,7 miljardi krooniga läbi aegade rekordilise taseme (v.a 2004. aasta aprill, kui seoses ELi astumisega kaasnenud varude soetamise ja tolliprotseduuride lõpetamisega laekus erakordselt palju käibemaksu). Nelja kuu kokkuvõttes on käibemaksu laekunud 5,5 miljardit krooni ehk 36,7 protsenti planeeritust. Võrreldes 2005. aasta sama perioodiga on laekumine kasvanud 33,7 protsendi võrra.

Käibemaksu hea laekumise taga aprillis on tulenevalt soodsatest arengutest majanduses ühelt poolt hea laekumine EL-i siseselt käibelt ning impordilt, teiselt poolt aga tavapärasest pisut väiksemad tagastused. Kui aasta esimeses kvartalis laekus ühes kuus EL-i siseselt käibelt ja impordilt keskmiselt vastavalt 1,9 miljardit ja 348 miljonit krooni, siis aprillis olid need numbrid 2,1 miljardit ja 470,4 miljonit krooni. Tagastused jäid aprillis esimese kvartali keskmisele tasemele ligi 100 miljoni krooni võrra alla.

Mittemaksulisi tulusid (v.a toetused) laekus aprillis 366,2 miljonit krooni, nelja kuuga on mittemaksulisi tulusid laekunud 1,4 miljardit krooni ehk 26,1 protsenti riigieelarves kavandatust. See on ligikaudu sama palju kui eelmisel aastal, mil aprilli lõpuks oli laekunud 25,8 protsenti planeeritud mittemaksulistest tuludest. Tulusid varadelt laekus märksa rohkem kui eelnevatel kuudel, selle põhjuseks on Lennuliiklusteeniduse ASi 82 miljoni kroonine dividendimakse. Toetusi laekus aprillis eelarvesse 1 244,9 miljoni krooni ulatuses ning nelja kuu jooksul on toetusi laekunud 2,4 miljardit krooni ehk 33,2 protsenti kavandatust. 2005. aastal oli aprilli lõpuks laekunud 26,3 protsenti kavandatud toetuste aastamahust.

2006. aasta aprilli lõpu seisuga on välistoetusi riigieelarvesse laekunud 1,9 miljardit krooni, mis on üle kahe korra rohkem kui kuu aega tagasi. Kokku moodustab see summa 28 protsenti planeeritud välisvahendite laekumisest.

Väljamakseid välistoetuste arvelt oli aprilli lõpuks tehtud 942,2 miljoni krooni ulatuses, millest struktuurifondide raames maksti välja 301,8 miljonit krooni.

Täpsem info riigieelarve laekumiste ja väljamaksete kohta asub siin http://www.fin.ee/index.php?id=14567


Kristi Künnapas
10 Mai 2006
  Kommentaarid