Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Rahandusminister tutvustas valitsusele riigi eelarvestrateegiat
Rahandusminister Aivar Sõerd andis täna hommikul toimunud erakorralisel valitsuskabineti nõupidamisel ülevaate riigi eelarvestrateegiast aastateks 2007 – 2010, mis on jõudnud koostamise lõppjärku.

Rahandusminister ütles, et riigieelarve pikaajalisel planeerimisel on 2007-2010 strateegia kindlasti edasiminek. “Kabinetinõupidamisel tunnustasid mitmed ministrid rahandusministeeriumi professionaalset tööd ja süsteemset käsitlust. Strateegia elluviimine tagab Eesti kiire, sotsiaalselt ja regionaalselt tasakaalustatud majandusliku arengu.”

Aivar Sõerdi Sõnul oli strateegia koostamise protsess tänavu varasemast põhimõtteliselt erinev: “Kaks aastat üritati nelja aasta rahalised vahendid ministeeriumide vahel jagada koefitsiendipõhiselt kõigile ühtlase baasiga, kuid tänavu ei olnud nende arvutuste tulemusi enam võimalik kasutada. Sel aastal määratleti esmalt ministeeriumide ja põhiseaduslike institutsioonide lõikes see vahendite hulk, millega on võimalik tagada riigi funktsioonide täitmine tänasel tasemel. Seejärel arvutati välja ressursside kogumaht koos välisvahenditega ja saadi need summad, mida on võimalik suunata riigi prioriteetidesse ja nende kaudu arengu tagamisse, lähtudes iga ministeeriumi haldusala vajadustest ja riigiülestest prioriteetidest,” selgitas rahandusminister.

Minister tõi strateegia prioriteetidena välja inimese arendamise, sisejulgeoleku tugevdamise, sotsiaalsfääri edendamise, piirkondade tasakaalustatud arengu, omavalitsuste tugevdamise ning infrastruktuuri- ja keskkonnainvesteeringud.

Strateegias on aastate lõikes kirjeldatud kõik olulisemad eesmärgid, tegevused ja projektid. Muu hulgas näeb strateegia ette 1,1 miljardi krooni investeerimise uue multifunktsionaalse jäämurdja tellimisse juba järgmisel aastal, lisaks teise jäämurdja ehituse aastatel 2009 - 2010. 1,2 miljardit suunatakse Viru vangla ehitamiseks ja 250 miljonit iga-aastast lisakrooni eelkõige politsei- ja päästetöötajate ning piirivalvurite palkadeks.

Sel perioodil käivitatakse ka operatiivraadiosidesüsteemi väljaarendamine ja sellega seotud investeeringud. Merereostuse avastamiseks ja likvideerimiseks on kavandatud ligi 400 miljonit krooni. Haridusvaldkonnas jätkub kutsehariduse eelisarendamine ning uue algatusena tagatakse tasuta töövihikute võimaldamine 1. – 9. klasside õpilastele, milleks on ette nähtud üle 50 miljoni krooni aastas.

Aastatel 2007 - 2010 on planeeritud keskkonnainvesteeringuid 8,2 miljardi krooni ulatuses, ringhäälingu digitaliseerimiseks eraldatakse 152,7 miljonit krooni, biomeetriliste isikut tõendavate dokumentide arendamisse ja väljastamisse suunatakse 705,2 miljonit krooni ning erivajadustega inimeste rehabilitatsiooni ja hoolekandesse 1,5 miljardit krooni.

Riigieelarve maht on vastavalt rahandusministeeriumi praegusele prognoosile järgmisel aastal 72,5 miljardit krooni, 2010. aastaks kasvavad eelarvetulud 94,7 miljardini. Järgmise aasta eelarve kasv võrreldes 2006. aasta eelarvega on 18 protsenti. Välisvahendeid on 2007. aasta eelarvesse kokku planeeritud 9 miljardit krooni, sealhulgas uue finantsperspektiivi vahendid 4 miljardit krooni.

Kabinetinõupidamisel lepiti kokku jätkata konsultatsioone rahandusministri eestvedamisel, et 22. mail uuesti kabinetis eelarvestrateegia kava arutada. Vastavalt seadusele tuleb eelarvestrateegia valitsuses heaks kiita hiljemalt 31.mail 2006.Annikky Lamp
09 Mai 2006
  Kommentaarid