Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Harri Taliga – sotside uljas luugimees

Jaak Aab
Sotsiaalminister

Seda kommentaari ajendas kirjutama sotsiaaldemokraatide valimistanki istutatud EAKL-i juhatuse esimehe Harri Taliga valed ja vassimine. Kui tegemist oleks ainult minu isikuga, ei olekski tahtmist kommenteerida seda emotsionaalset retoorikat, mis traditsiooniliselt koosneb pooltõdedest, poolvaledest, mahavaikimistest. Kuna aga teema sisu ja a/ü juhi väljaütlemised puudutavad nii töötajate kui ametiühingu (a/ü) liikmete esindamist, nende õigusi, siis ei saa lasta sotside „luugimehel“ lihtsalt ruulida. Tavainimene ei pruugi olla kursis selle retoorika taustaga.  

Olen korduvalt nii ametiühingujuhtidele, ajakirjandusele kui ka avalikkusele selgitanud töötajate usaldusisiku seaduse eelnõu sisu ja selget loogikat. Eelnõu eesmärkideks on sätestada töötajate usaldusisiku valimine enamuse töötajate soovil ja volitustega ning usaldusisiku õigused ja kohustused. Tööandja aga saab selge kohustuse – informeerida töötajaid ja konsulteerida nendega talle kuuluva ettevõtte arengute ja tähtsamate otsustuste osas, mis puudutavad töötajaid. See kas usaldusisik on a/ü liige või mitte, sõltub ainult töökollektiivi tahtest.

Lisaks sellele on ametiühingu valitud esindaja õigused ja garantiid sätestatud ametiühingu seaduses ja kõnesolevas eelnõus. Ja need on ulatuslikumad töötajate usaldusisiku omadest. Paljudes arenenud demokraatiaga riikides selline seadus üldse puudub, sest a/ü-te ja tööandjate esindusorganisatsioonid lepivad esindamise põhimõtted omavahel kokku. See kokkulepe pannakse kirja kollektiivlepingutesse.

Kuidas on mujal maailmas kokkulepped võimalikud, Eestis aga Taliga sõnul täiesti võimatud? Eesti seadusandja ongi juba a/ü-tele appi tulnud ja jõustanud aü seaduse.

Euroopa ametiühingu esindustesse ja ILO-le saadeti EAKL-i poolt aga ainult valmimisjärgus töötaja usaldusisiku eelnõu. Muu õigusruum vaikiti maha, sealhulgas ametiühingu seaduses sätestatu. Kordan veelkord – eelnõu on vastavuses rahvusvahelise õigusega, sama loogika töötajate esindamisel on kasutuses paljudes pikaajaliste demokraatia traditsioonidega Euroopa riikides

Erilist kasu töötajale ega a/ü tavaliikmele pole olemasolevast siseriiklikust regulatsioonist aga kahjuks sündinud. Seda „tänu“ aü keskliidu endiste ja praeguste juhtide järjekindlale tegevusele või pigem tegevusetusele. Ei oskagi täpselt öelda, mis on peamiseks põhjuseks, miks just EAKL-i liikmeskond on viimase kümne aastaga nii kiiresti kahanenud. Oma osa selles on nii a/ü juhtide tegevusetusel, motivatsioonipuudusel, aga kindlasti ka a/ü-te ärakasutamisel sotside päevapoliitilistel eesmärkidel.

On ju selgelt näha, et EAKL-i juhid asuvad esinema just enne järjekordseid valimisi, et materdada sotside poliitilisi konkurente, korjata valimistel a/ü-te hääled ja siis maanduda riigikogus, kust jätkata niiditõmbamist nii enda kui erakonna kasuks.

Tegeliku töö tegemiseks motivatsioon ju puudub, sest nõukogude ajast päritud tolleaegse riigi ja kogu rahva omand, kinnisvara Tallinnas ja sellega parseldamine, on kindlustanud juhtkonna mugava äraelamise aastateks. Taolisel puhul pole liikmeskond, mis kümne aastaga kahanenud poole võrra, ju üldse oluline. Ning ei tasu arvata, et töötaja või aü liige seda mängu läbi ei näe.

EAKL-i kuuluvad paljud liikmesorganisatsioonid on teinud tänuväärset tööd nii oma liikmete kui ka töötajate esindamisel ja õiguste kaitsmisel. Ka paljud kollektiivlepingud tööandjatega on saavutatud tänu nende järjepidevale tööle.

Kahjuks kasutatakse a/ü organisatsioone ära, et sotside „tank” valimiste eel oleks jätkuvas meediavihus. Tanki juhid on peitnud ennast selle sisemusse juhtkangide juurde ja lasevad Harri „Uljas“ Taligal luugi kohal kõrguda. Olen näinud konkreetseid suuniseid, mis on tulnud Toompealt ja annavad praegusele aü juhile selgeid juhtnööre leivaisadelt. Nii on Taliga vahel kurtnud, et sotside juhid pole temaga alati rahul. Põhjuseks vähe „verd“, barrikaade ja emotsioone. Sellise surve tulemuseks ongi emotsionaalsed rünnakud, seda ka sotsiaalministri vastu. Tööd ja vaeva nõudvate läbirääkimiste asemel tööturu vastaspoolega on ju lihtsam ning poliitiliselt mõjusam süüdistada riiki, valitsust ja ministrit vandenõus ja a/ü-vaenulikkuses.  

Taliga sõnavõtud meedias on koordineeritud Kadi Pärnitsa ja Eiki Nestori artiklitega nii üleriigilistes kui maakondlikes ajalehtedes. Seni kui a/ü-d ei saa tõeliselt sõltumatuks päevapoliitikast, pole loota usalduse kasvu keskorganisatsiooni suhtes ega  ka liikmeskonna kasvu. Olen jätkuvalt veendunud, et töötajate huvid on kõige paremini kaitstud a/ü-te kaudu, see aga nõuab a/ü juhtidelt järjekindlat tööd ja sõltumatust poliitilistest erakondadest.

Kõigile töötajate huvisid kaitsvatele aü-tele soovin jõudu, edu ja vastupidavust! EAKL-i juhtidele aga konstruktiivset tööd kokkulepete saavutamiseks tööturu osapoolte vahel läbirääkimiste laua taga!

PS! Võib arvata, et Taliga üllitab peagi järjekordse artikli, kus ta astub üles veelgi emotsionaalsemate väljendite ja solvangutega. Keskliidu liidri senised kirjutised näitavad selgelt, et ta ei soovi ministeeriumiga teha mitte mingit sisulist koostööd, vaid püüab lihtsalt inimesi solvates nende mainet kahjustada.  

25 Mai 2006
  Kommentaarid