Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Kuriteoennetuse projektid said üle 600 000 krooni
Justiitsministeerium toetab kuritegevuse ennetamisele suunatud konkursil välja
valitud kuut projekti kokku 604 882 krooniga. Sel korral eelistati projekte, mis
olid suunatud riskigrupi noortele ja nende vanematega tegelemisele.

Justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna kriminaalteabe ja analüüsi
talituse nõuniku Anu Lepsi sõnul hindas komisjon väljavalitud projektide puhul
väga positiivseks asjaoluks erinevate asjaomaste osapoolte vahelise
võrgustikutöö arendamist.

„Tihti on tähelepanu suunatud ainult otseselt noortega tegelemisele, kuid vähem
tähelepanu osutatakse noorte vanematele ja koduse keskkonna muutmise püüdlusele.
On hea, et sel korral leidus projekte, kus pöörati lisaks probleemsetele
noortele tähelepanu ka nende noorte vanematele,“ märkis Leps.

Suurimaks võimalikuks toetussummaks oli seekordsel projektikonkursil 250 000
krooni. Oma projektile võisid toetust taotleda mittetulundusühingud ja
sihtasutused.

Konkursil said osaleda projektid, mis olid suunatud õigusrikkumiste
toimepanemisele, koolikohustuse mittetäitmisele või uimastite tarbimisele
kalduvate noorte käitumisharjumuste muutmisele. Lisaks võis projektide
eesmärgiks olla sotsiaalprogrammide läbiviimine alaealiste komisjonidesse
suunatud noortele, toetusprogrammide läbiviimine õigusrikkumiste
toimepanemisele, koolikohustuse mittetäitmisele või uimastite tarbimisele
kalduvate noorte vanematele ning kogukondlik kuriteoennetus, kus algatust
näitavad üles kodanikud ise. Üks konkursi eesmärke oli leida ka võimalusi
endiste kinnipeetavate resotsialiseerimisele.

Esimesel tänavusel kuriteoennetuse projektikonkursil toetati samuti kuute
projekti ja ühte tegevustoetuse taotlust.

Kuriteoennetuse projektide konkurssi korraldatakse alates 2004. aastast.


Mart Siilivask

07 Juuli 2006
  Kommentaarid