Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Valitsus täpsustas ametisõitude kulude hüvitamise korda
Valitsus kiitis eile heaks määruse "Isikliku sõiduauto teenistus-, töö- ja ametisõitudeks kasutamise kulude hüvitise maksmise tingimused ja piirmäärad" uue redaktsiooni.

Määruse muutmine on peamiselt tingitud tulumaksuseaduses 1. juulil jõustunud muudatustest.

Sõiduauto teenistus-, töö- ja ametisõitudeks kasutamise kulude hüvitise maksmise õigus laiendatakse kõigile sõiduautodele, mis ei ole tööandja omandis ega valduses. Seni võis hüvitist maksta vaid töötaja või teenistuja isiklikus omandis oleva või liisingulepingu alusel kasutatava sõiduauto kasutamisel.

Samuti kehtestatakse soodustus puudega isikutele, kellele võib maksuvabalt maksta hüvitist ka töötaja töö- ja elukoha vaheliste sõitude eest. Lisaks muudetakse määruses töö-, ameti- või teenistuslähetuses kasutatava sõiduauto eest hüvitise maksmise põhimõtteid - lähetuses tehtud sõitude kulusid saab edaspidi hüvitada väljaspool töösõitudele kehtestatud maksuvabasid piirmäärasid.

Seonduv muudatus tehti ka valitsuse määrustes "Töölähetuse kulude hüvitiste ja päevaraha määrad ning nende maksmise tingimused ja kord" ning "Teenistuslähetuse kulude hüvitamise ja päevaraha maksmise tingimused, ulatus ja kord".

Samuti kaotatakse töölähetuste määruses põhimõte, mille kohaselt loetakse juriidilise isiku juhatuse ja nõukogu liikmete puhul töö tegemise kohaks automaatselt juhatuse või seda asendava organi asukoht; edaspidi määratakse töö tegemise koht iga juhatuse või nõukogu liikme puhul individuaalselt, arvestades tegelikku tööülesannete täitmise kohta. Lisaks täpsustatakse määrustes, et kui töötaja või teenistuja viibib ühe ööpäeva jooksul mitmes lähetuses, saab talle maksuvabalt maksta vaid ühekordse päevaraha määra.

Määruseid rakendatakse alates 1. juulist 2006.


Annikky Lamp
14 Juuli 2006
  Kommentaarid