Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Valmis Kiviõli teede ja tänavate olukorra uuringu raport
Käesoleva aasta mais alanud Kiviõli linna teede ja tänavate olukorra uurimine sai augustiks kaante vahele ning linnavalitsusele esitati umbes 150 leheküljeline raport. Esitatud uurimistöös on ära toodud linnale kuuluvate tänavate täpne seisukord ja nende remontimise vajadused kolmes etapis.

„Kiviõli linn on Eestis peale Tallinna esimene, kes sellise uuringu tellis. Linna teede seisukorda uuriti uue tehnoloogia järgi ja selle käigus teostati teede tasasuse mõõtmised, selgitati konstruktsiooni kandevõime ja hinnati ära ka visuaalne seisukord,” ütles Kiviõli abilinnapea Maksim Danilov.

Danilovi sõnul on raportis teede olukorra aruande kõrval ära toodud ka ettepanekud tööde osas, mida tuleb järgmise seitsme aasta jooksul läbi viia. „Kiviõli linna tänavate ja teede remondivajadus on suhteliselt suur ning tööde mahtu on hinnatud 3,9 miljonile kroonile. Kiviõli linnale ei ole see kerge ülesanne kui arvestada, et 2006.aastaks oli investeeringute tegemiseks planeeritud 1,8 miljonit krooni. Raporti järgi oleks investeeringu vajadus aga poole suurem - umbes 3 miljonit krooni aastas. Ja seda järgmise 5-7 aasta jooksul.”

Kiviõli linna teede ja tänavate olukorra uuringu raportis on vajalikud tööd on jagatud aastate järgi kolme rühma. Esimeses rühmas on need tööd, mis oleks vaja teha ära 1-3 aasta jooksul, teises 3-5 ja kolmandas 5-7 aasta jooksul. Remonditööde tabelis on ära näidatud tee nimetus, tee number, vajaliku remondi liik, tööde kirjeldus, umbkaudne ruutmeetri maksumus ja kogumaksumus.

„Uurimustöös on kajastatud vaid Kiviõli põhitänavate olukord. Arvan, et teede remondiks on vaja rohkem investeerida kui raportis toodud summad - pole arvestatud linnas asuvate kruuseateedega, mis vajavad samuti pindamist ja remonti,” lisas Danilov.

Uuringu tulemus oli Danilovi kinnitusel linnajuhtide jaoks väga huvitav. Tänu sellele saadi Kiviõli tänavate seisukorra kohta palju rohkem teada, kui seda oleks suudetud lihtsa visuaalse vaatluse teel. Põhilise probleemina on raportis välja toodud see, et Kiviõli linna teedel ja tänavatel on väga suur ebatasasus ning üllatavalt nõrk konstruktsioon. Samas on nende sõidetavus üldiselt rahuldav.

Kiviõli linnal on plaanis hakata pidama läbirääkimisi sama uuringufirmaga projekti üle, mis puudutaks tervet Kiviõli regiooni.

Kiviõli linnapea Voldemar Trummi sõnul meeldib talle spetsialistide poolt koostatud Kiviõli linna teede ja tänavate olukorra uuringu aruanne just tänu selle põhjalikkusele. „Ei ole üldse kahju rahast, mis selle töö tellimiseks kulus. Kinnitan, et initsiatiiv, mis tuli linnavalituse majandusüksuse polt, on igati tervitatav.”

Samas on võimalik tänavate olukorra uuringu kokkuvõttest lugeda pessimistlikku hinnangut selle kohta, et Kiviõli tänavate olukorra parandamiseks vajalike investeeringute jaoks ei ole raha kusagilt võimalik saada. „Arvan, et meil tasuks olla palju optimistlikumad. Kui selline põhjalik uurimistöö esitada koos rahataotlusega majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile, siis usun, et vajalikud summad ka riigi eelarvest leitakse selleks, et Kiviõli linna teed ja tänavad korda teha,” lisas Trumm.

Teostatud uuringu käigus mõõdeti ja määrati kindlaks Kiviõli linna teede ning tänavate algus- ja lõpp-punktid. Mõõdeti ära teekatte tasasus, hinnati teekatte seisukord ja seal esinevad defektid. Tänu kandevõime mõõtmisele määrati kindlaks ka remonttööde tõsidus ja teostamise järjekord.

Samuti teostati Kiviõli linna teedel ja tänavatel ka liiklussageduse määratlemine, mis andis hea lähtekoha remonttööde prioriteetide määramiseks – esmajärjekorras tuleb korda teha tihedama liiklusega teed ja tänavad.


Anti Ronk
17 August 2006
  Kommentaarid