Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Kohtla-Järve linnas käivitub uus töötute ümberõppe projekt
Toetudes eelmiste projektide positiivsele kogemusele, stardib Kohtla-Järvel uus keskealistele töötutele suunatud ümberõppe projekt. Euroopa Sotsiaalfondi poolt toetatud projekt puudutab rohkem kui 200 inimese ümberõpet, kestab 20 kuud ja läheb maksma 9,8 miljonit krooni.

„Käesoleva aasta 1.juulil lõppes edukalt eelmine keskealiste töötute ümberõppe projekt. Tänu sellele projektile töötab meil 200 ümberõppinud inimesest tänaseks juba 123 inimest,” ütles töötute ümberõppe projekti juht Aleksandr Dusman ja lisas, et arvestades seda fakti, et Ida-Virumaal on töötus endiselt kõrge – ligi 12%, motiveeris saavutatud edu meid töötute ümberõppega jätkama.

Rahandus- ja Sotsiaalministeeriumi poolt korraldatud keskealiste töötute ümberõppe projekti teostamiseks korraldati ka konkurss, mille väga pingelises ja tihedas konkurentsis suutis Kohtla-Järve linnavalitsus siiski võita.

„Tänasest päevast alustab tööd spetsiaalne meeskond, kes valib projekti realiseerimiseks vajalikud koolitus-partnerid ning samuti töötud, kes vajavad ümberõpet. Projekt ise koosneb kahest-kolmest etapist. Esimeses etapis valitakse välja viis eriala ja alates 1.septembrist selgitatakse koos Ida-Virumaa Tööhõiveametiga välja need töötud, kes soovivad alustada ümberõpet. Töötute koolitamisega tahetakse alustada 1.oktoobrist,” rääkis Dusman ja selgitas, et traditsiooniliselt on alguses n.ö adaptatsiooni kursus, millele järgneb kuni nelja kuu pikkune eriala õppimine ning sellele omakorda praktika tulevasel töökohal.

Projekt on suunatud 30-50 aastastele töötutele, kes kursuse edukal läbimisel saavad ka omandatud erialale vastava sertifikaadi. Kaasaegne koolitus ning omandatud sertifikaat võimaldavad inimestel olla tulevikus edukad ja tööturul konkurentsivõimelised. Samuti planeeritakse – nagu eelmisegi projekti ajal – moodustada erivajadustega inimestest grupp, kellele õpetatakse kaasaegsete arvutitega töötamise aluseid.

„Keskealised inimesed on sotsiaalses plaanis ka riskigrupiks – neil on tihti raske kohaneda ja integreeruda tööturu kaasaegsete nõudmistega. Seda enam, et 70-80% töötute üldarvust moodustavad just keskealised inimesed,” ütles Kohtla-Järve aselinnapea sotsiaalküsimustes Niina Aleksejeva.

Aleksejeva sõnul tegeleb projekti töögrupp praegu tööturu monitooringuga ja töötute õpetamiseks sobilike erialade valimisega. Kavas on õpetada töötutele kõige nõutumaid erialasid – juba võib rääkida erialadest ehituse ja teeninduse valdkondades.


Anti Ronk
25 August 2006
  Kommentaarid