Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Tootmismahtude kasv töötlevas tööstuses jätkub
Töötleva tööstuse tootmismahud on stabiilselt kasvanud. Juulikuus ületas tootmismaht aastatagust taset 8,1%, mis on sama palju kui esimesel poolaastal. Juuniga võrreldes vähenes tootmine 16,4%, kuna tavaliselt on paljudes ettevõtetes juulis puhkusteaeg. Töötlevat tööstust toetas rohkem sisenõudluse suurenemine, ekspordi kasv andis kolmandiku müügikasvust.

Positiivsed arengud jätkusid toiduainetööstuses, kus tootmismaht kerkis aastatagusega võrreldes 10%. Kolmveerandi toiduainetööstuse kasvust andis suurem tarbimine siseturul, mida mõjutasid kõige enam piima- ja joogitööstuse ettevõtted. Samas oli selle tööstusharu toodangu müük edukas ka välisturgudel.

Kiire tootmismahtude kasv iseloomustab jätkuvalt metallitööstust. Juulis ületas sealse toodangu maht aastataguse rohkem kui 30%-ga. Kasvule on kaasa aidanud ehitusmahtude ja sellest tingitud sisenõudluse suurenemine, samas pool kasvust tulenes ekspordi suurenemisest. Enam kui 30%-list kasvu näitab jätkuvalt ka kummi- ja plastitööstus.

Pärast mitmekuist langust kasvas jõudsalt sideseadmete allharu tootmismaht, mis oli nii eelmise kuuga kui ka aastatagusega võrreldes kolmandiku võrra suurem. Jätkuvalt tugev nõudlus telekommunikatsioonisektori toodete järele maailmaturul kasvatas eksporttellimusi selles sektoris. Elektrimasinate ja -aparaatide tootmise kasvutempo kiirenes samuti juulis (13%-ni), kuid ka selles allharus, nagu paljudes teisteski harudes, juuniga võrreldes tootmine kahanes.

Ehitusmaterjalide tööstuses on vaatamata tugevale nõudlusele kasvumäärad alanenud, juulis ulatus aastane tootmismahu kasv 12%-ni. Üheks põhjuseks selle taga on materjali ja seadmete puudus, ettevõtete tootmisvõimsusest oli juulis kasutusel 90%.

Ettevõtete ootused arengute kohta järgnevatel kuudel on optimistlikud. Eesti Konjunktuuriinstituudi poolt küsitletud ettevõtjate hinnangul oli juulis tellimusi oluliselt rohkem kui tavaliselt, ka eksporttellimusi oli piisavalt.

Toodangu mahu osas oodatakse kasvu jätkumist, mis võib mõningal määral tuua kaasa ka täiendavate töötajate palkamist. Samas oli peamiseks toodangu kasvu piiravaks teguriks just tööjõu puudus (seda tõi välja ligi 40% ettevõtetest), kuid ka ettevõtete osatähtsus, kellel polnud mingeid probleeme tootmismahu suurendamisega, oli juulis rekordkõrge (22% küsitletud ettevõtetest).Anu Mõistlik

31 August 2006
  Kommentaarid