Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Seadusemuudatus kiirendab halduskohtute tööd
1.septembrist 2006 jõustunud halduskohtumenetluse seadustiku muutmise seadus muudab halduskohtumenetluse tõhusamaks ja kiiremaks ning ühtlustab menetluspõhimõtted uue tsiviilkohtumenetluse seadustiku põhimõtetega.

„Kõikide muudatuste üldine eesmärk on ühtlustada uue tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja halduskohtumenetluse norme ning luua kohtule võimalused haldusasjade efektiivsemaks menetlemiseks,“ sõnas Justiitsministeeriumi kohtute osakonna kohtuhaldustalituse juhataja Timo Ligi.

Seadusemuudatustega luuakse näiteks võimalus kirjalikuks menetluseks halduskohtus, mis varem puudus. Eelnõu kohaselt saab see toimuda menetlusosaliste nõusolekul ning juhul kui kohus leiab, et asi on võimalik lahendada kirjalike tõendite ja menetlusosaliste kirjalike seisukohtade pinnalt ilma kohtuistungita.

Lisaks võib nüüdsest tagastada ilmselgelt sisutud kaebused ehk neid ei hakata üldse menetlemagi ning kehtima hakkab regulatsioon, mille kohaselt võib halduskohus jätta oma määrusega kaebuse või protesti läbi vaatamata, kui kaebuse või protesti esitaja ei ole kohtuistungile mõjuva põhjuseta ilmunud.

Suurenes ka halduskohtule kaebuse esitamisel makstava riigilõivu määr - 10 kroonilt 80 kroonini.Mart Siilivask
04 September 2006
  Kommentaarid