Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Lõppes Kohtla-Järve arengukva avalik arutelu
Kohtla-Järve arengukava aastateks 2007-2016 läbis esimese lugemise juba käesoleva aasta mai lõpus ja 1.septembril lõppes selle kava avaliku arutelu jaoks ette nähtud periood. Arutelust tehakse kokkuvõtteid linnavalituse saalis 12.septembril kell 18.00, kui toimub vastavasisuline koosolek.

”Arengukavaga oli võimalik tutvuda nii linna raamatukogudes kui ka linna ametlikul kodulehel internetis. Kusjuures kodulehele on see dokument üles pandud nii eesti kui vene keeles, et kõigil soovijatel oleks võimalik seda lugeda ja teha omapoolseid ettepanekuid,” ütles Kohtla-Järve aselinnapea arengu alal Riina Ivanova.

Ivanova sõnul on 12.septembrile planeeritud avaliku arutelu kokkuvõtete tegemine ja arutamine väga tähtis sündmus linna jaoks. ”Sisuliselt lõpetab see koosolek linna arengukava ettevalmistamise, kuid isegi sel kuupäeval võib esitada oma muudatusettepanekuid. Hea, kui need oleksid varem kirjalikult ette valmistatud kuna kõik ettepanekud protokollitakse. Vajalik on lisada, et avaliku arutelu perioodil saabus kodanikelt 84 ettepanekut ja paljud neist on arengukvasse lisatud.”

”Tahan siinkohal tänada kõiki tehtud parandusettepanekute eest. Samas võiks Kohtla-Järve linna elanike aktiivsus olla suurem ja me oleme valmis koosolekuni jäänud päevade jooksul neid veel vastu võtma. Meenutan kõigile, et see dokument määrab paljuski ära linna elu ja arengud järgnevatel aastatel.”

Kohtla-Järve linna arengukava aastani 2016 ülesandeks on pakkuda linnale kui terviku arengu seisukohalt parim strateegiline lahendus soovitud ja kokkulepitud tulevikuseisundi saavutamiseks. Tegemist on kohaliku omavalitsuse tööd suunava strateegilise dokumendiga, milles määratakse viis, kuidas kasutada ja kaasata ressursse võimalikult optimaalselt linna arengu heaks. Arengukava on aluseks linna üldplaneeringule ja valdkondlikele arengukavadele.

Samuti võimaldab see dokument osaleda erinevates riiklikes programmides ja EL projektides.

”Arenukava arutelu oli väga aktiivne, ja tihtipeale isegi liiga emotsionaalne. Võin lisada, et eelmiseid arengukavasid ei koostatud sellise tähelepanelikkuse ja tõsiste analüüsidega. Selle kava koostamise juures olid kaasatud esindajad linna erinevatest asutustest ja arvesti nende arvamustega. Kokku võttes tehti ära väga suur töö, mis puudutab igat linnaelanikku,” ütles Kohtla-Järve linnavolikogu esimees Valeri Korb.

Kohtla-Järve linna arengukavaga võib tutvuda linna ametlikul kodulehel http://www.kjlv.eeAnti Ronk
05 September 2006
  Kommentaarid