Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Narva Kutseõppekeskuses käivitus elektrooniline tunniplaan
Käesoleval õppeaastal võttis Narva Kutseõppekeskus teise kutsekoolina Eestis kasutusele elektroonilise tunniplaani. Reaalajal internetis töötava arvutiprogrammi - gpUntis 2006 –töötas välja Austria tarkvarafirma Gruber & Petters Software.

Tänu sellele programmile on nii õpilastel kui ka pedagoogidel vaadata kogu tunniplaani kahe viimase nädala lõikes. Varem oli tunniplaan õpetajate toas suure stendi peal, kus millegi leidmiseks oli vaja näpuga järge ajada. See tunniplaani suurus tegi selle väga ebamugavaks, tänu sellevahel ka eksiti ja aeti midagi segamini,” rääkis Narva Kutseõppekeskuses elektroonilist tunniplaani töö eest vastutav Marina Kornejeva.

Kornejeva sõnul on elektrooniline tunniplaan mugav ka õpilastele juhul, kui on vaja üles leida konkreetne klass või pedagoog. Arvutist on võimalik vaadata, millise tunni ajal asub keegi mingis kabinetis ning ei ole vaja inimest otsides mööda maja ringi joosta.

Elektrooniline tunniplaan on kasulik ja mugav ka kooli administratsioonile – on võimalik näha kus mingi grupp asub ja kes nendega tegeleb. Samuti on võimalik jälgida seda, millised ruumid on kindlal päeval hõivatud õppetööga ja millised vabad. „Vajadusel on võimalik kiiresti leida vaba ruum. Ja nii kahe nädala jooksul, jooksval ja tuleval nädalal,” lisas Kornejeva.

Programm võimaldab samuti igal õpilasel jälgida oma rühma tunniplaani - seda nii jooksva nädala kui ka järgneva nädala lõikes. Tänu sellele programmile võib iga õpilane näha Narva Kutseõppekeskuse kodulehelt mis päeval millises kabinetis toimuvad tema tunnid, milline pedagoog selle läbi viib ja loomulikult ka seda, millised „augud” tekivad päeva jooksul.

Elektrooniline tunniplaan võimaldab koostada Kornejeva sõnul tunniplaani nii, et ei oleks ühtegi „auku”. Vaba tund on võimaik jätta vaid söömiseks: nii käib I kursus söömas kolmanda tunni ajal, II kursus neljanda ja III kursus viienda tunni ajal. Need „augud” on jäetud vaid põhikooli lõpetajatele, kes käivad söömas tasuta lõunaid. Ühest tunnist ehk 45 minutist peab piisama, et õpilased jõuaksid rahulikult sööklas käia ja kiirustamata süüa.

Tänu programmile ei pea alati esimeseks tunniks kooli tõttama – jättes esimese tunni vabaks, täidab elektrooniline tunniplaan kogu ülejäänud päeva vajalike tundidega. Ilma ühegi auguta. Tänu Austrias valminud programmile toimub päevastel gruppidel õppetöö kuni kella 16.30-ni, ja seda sõltumata tundide arvust ja koormusest.

Klikates hiirega Narva Kutseõppekeskuse kodulehel salapärasele tähe- ja numbrikombinatsioonile - PEH 22 – selgub, et tegemist on põhikooli baasil õppivate üldehituse eriala teise kursuse ja teise rühmaga tudengitega.

Narva Kutseõppekeskuse kodulehelt leiab ka tabeli, kus on toodud iga rühma koodnimetus. Kokku on kasutusele võetud ligi 100 sellist lühendit, iga rühma kohta oma tähtedest ja numbritest koosnev kood.

Ka igale õpetajale on antud oma suurtest ja väikestest tähtedest koosnev lühike nimekood – on selge, et pikad nimed muudaksid programmi kasutamise äärmiselt tülikaks. Õpetajate koodid leiab samuti Narva Kutseõppekeskuse kodulehelt.

Samuti on igal ruumil oma kood. Näiteks A, B, D ja E tähtedega algavad ruumid asuvad Kalda 9 õppekorpuses. Ruumide koodid, mis algavad aga L, M ja N tähega asuvad Kreenholmi 45 õppekorpuses.Igal õpetajal ja ruumil oma tunniplaan

Elektroonilise tunniplaani programm sisaldab ka iga õpetaja jaoks oma tunniplaani. Tänu Austria firmale saavad õpetajad näha jooksva ja tuleva nädala tunniplaani, kus on ära näidatud ka õppeklassi numbri ja rühma nimetuse.

Narva Kutseõppekeskus saab tänu käivitatud programmile igal hetkel välja arvutada iga õpetaja koormuse ning annab võimaluse vajadusel seda ka muuta.

Marina Kornejeva sõnul tuleb keskkoolidele mõeldud programmi kohendamisel kutseõppeasutuse vajaduste rahuldamiseks siiski natuke ka lisatööd teha. „Kuigi see programm on ideaalne keskkoolidele, vajab see täiendamist ja jälgimist. Samas lihtsustab see tunniplaani koostamist tunduvalt, sest ühel inimesel ei oleks võimalik meile sobivat tunniplaani käsitsi valmis teha. See programm on meile väga suureks abiks,” lisas ta.

Programm annab võimaluse jälgida ka kabinettide täituvust. Elektrooniline tunniplaan gpUntis 2006 on koostatud nii, et igas ruumis võib päeva jooksul olla kuni 15 (õppe)tundi. Esimene tund algab kell 08.15 ja viimane lõpeb 21.50.

Vajutades näiteks kabinetile N403, selgub, et see asub Kreenholmi 45 õppekorpuses ja perioodil 11.09.2006 – 17.09.2006 on esmaspäeval selles ruumis kaheksa tundi, teisipäeval kuus tundi, kolmapäeval, neljapäeval ja reedel 10 tundi. Tundide vahele jääb ka vajadusel paus, mille jooksul on võimalik õpilastel käia keha kinnitamas.Programm annab ülevaate

Tänu elektroonilise tunniplaanile on alates käesolevast õppeaastast võimalik Narva Kutseõppekeskuses koostada tunniplaanid nii, et oleks kõige optimaalsemalt ära kasutatud olemasolevad ressursid. Seda nii ruumide kui ka õppejõudude osas.

Tänu sellele, et Austria firma poolt kirjutatud programm võimaldab analüüsida nii õpetajate kui ka ruumide koormust, ei koormata üle ühtegi ruumi ega õpetajat. Programmile saab ette kirjutada tingimused vajalike koormuste osas – õpetajatele nädalas antavate tundide maksimaalne arv ja ruumidele minimaalne koormus nädalas.

Tänu Narva Kutseõppekeskuses kasutusele võetud elektroonilise tunniplaanile saab koondada vajalike erialade tunnid kindlatesse õppekorpustesse – kas Kalda või Kreenholmi tänava õppekorpusesse.Anti Ronk
29 September 2006
  Kommentaarid