Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Vabariigi Valitsuse kriisikomisjon arutas kriisireguleerimise õiguslikke aluseid
Täna, 15.novembril kogunes Vabariigi Valitsuse kriisikomisjon, et tutvuda siseministeeriumi poolt väljatöötatud kriisireguleerimise õiguslike aluste muutuste kontseptsiooni eelnõuga.

„Valitsuse kriisikomisjonile esitatud kontseptsiooni näol on tegemist kriisireguleerimise põhialuste analüüsiga, mille eesmärgiks on tõhustada erinevate asutuste tegevust hädaolukordadeks valmistumisel, ennetamisel ja lahendamisel,” ütles siseministeeriumi kriisireguleerimise osakonna juhataja Lauri Lugna. Tema sõnul oli siseministeeriumi poolt juhitud töörühma ülesandeks hädaolukorraks valmisoleku seadusel põhineva kriisireguleerimise süsteemi põhimõtete analüüs, olulisemate probleemide kaardistamine ning ettepanekute väljatöötamine.

Kriisikomisjoni liikmed esitasid pärast ettekande ärakuulamist omapoolseid ettepanekuid. Üheskoos tõdeti, et lisaks hädaolukorraks valmisoleku seadusele vajab muutmist ka eriolukorra seadus. Samuti on vajalik analüüsida eriseaduseid, mis on seotud kriisireguleerimisega.

Järgmiseks sammuks on kriisikomisjoni liikmete ettepanekute sisse viimine kontseptsiooni eelnõusse ning täiendatud eelnõu versiooni läbi arutamine ministeeriumide kriisireguleerimise spetsialistidega.

Kogu eelkirjeldatud tegevuse tulemusena on kavas järgmise aasta alguses esitada Vabariigi Valitsusele tervikdokument, mille alusel ühtlustada kriisireguleerimisalaseid põhimõtteid ning korrastada valdkonda reguleerivaid õiguslikke aluseid.Kaja Kukk
15 November 2006
  Kommentaarid