Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Viru Maakohus mõistis kokkuleppemenetluse käigus süüdi endise lasteaia juhataja
Viru Maakohus mõistis kokkuleppemenetluse käigus süüdi endise lasteaia juhataja
dokumentide võltsimises ja oma ametiseisundi ebaseaduslikus ärakasutamises ning
karistas teda 1 aasta 6 kuu tingimisi vangistusega.


Thead (31) süüdistati selles, et tema, töötades alates 2002. a kuni 2005. a lasteaias juhatajana, so olles ametiisik KarS § 288 lg 1 ja Korruptsioonivastase seaduse § 4 mõttes, võltsis ajavahemikul 2002. a juuni - 2005. a mai erinevate juriidiliste isikute poolt väljastatud müügiarveid, sisestades neisse valeandmeid, muutes ostetavate kaupade nimetust, eesmärgiga esitada võltsitud müügiarved tasumiseks vallavalitsuse raamatupidamisele, millega pani toime dokumendi võltsimise ametiisiku poolt, millega pani toime ametiisiku poolt dokumendi võltsimise ja võltsitud dokumendi väljaandmise. Selle eest karistas kohus teda 6 kuu vangistusega.

Peale selle, alates 2002. a kuni 2005. a töötades lasteaias juhatajana, so olles ametiisik KarS § 288 lg 1 ka KVS § 4 mõttes, kelle ametiülesannete hulka kuulub kohustus juhtida lasteaia majandus- ja finantstegevust koostöös hoolekoguga ning vastavuses sellekohaste õigusaktidega, tegutsedes oma ametialaste volituste piires, perioodil 2002. a juuni - 2005. a mai, kasutas ebaseaduslikult ära oma ametiseisundit ning esitas vallavalitsuse raamatupidamisele maksmiseks võltsitud müügiarved, originaalarvete alusel saadud kauba omastas peale vallavalitsuse raamatupidamise poolt võltsitud arvete tasumist, mille tulemusel sai endale valla raha eest soetatud kauba üldmaksumuses 127 274,42 krooni, millega tekitas olulise kahju valla seadusega kaitstud õigustele ja huvidele. Oma teoga pani ta toime ametiisiku poolt oma ametiseisundi ebaseadusliku ärakasutamise eesmärgiga tekitada olulist kahju teise isiku seadusega kaitstud õigustele või huvidele. Selle eest karistas kohus teda 1 aasta vangistusega. Liitkaristuseks määras kohus 1 aasta 6 kuud vangistust ja kohaldas katseaega 18 kuud. Täiendava kohustusena võttis süüdistatav tasuda 6 (kuue) kuu jooksul peale kohtuotsuse jõustumist kuriteoga tekitatud kahju summale 127 274,42 krooni.


Kristel Aademets
Viru Maakohtu pressinõunik
11 Detsember 2006
  Kommentaarid