Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Narva eelarve prioriteedid – noored, haridus ja tervis

Esmaspäeval toimunud Narva linnavolikogu koalitsiooni(liikmete) koosolekul arutati järgmise aasta eelarve prioriteetide üle. Ligi kaks ja pool tundi kestnud vaidluste jooksul suudeti kokku leppida nii järgmise aasta eelarve prioriteedid kui ka rahasummad, millega seatud eesmärke teostatakse.


”Koalitsioon põhimõtteliselt kiitis heaks järgmise aasta eelarve projekti, kuid pidas vajalikuks suurendada oma prioriteetide osakaalu - toetusi noortele, haridusele ja terviseasutustele,” ütles Narva linnavolikogu esimees Mihhail Stalnuhhin.


Stalnuhhini sõnul otsustati toimunud koosolekul, et umbes 3/4 nendest punkidest, mis vajavad kindlasti finantseerimist ja investeeringuid, on vajalikke summasi võimalik erinevatel viisidel suurendada.


Narva linna järgmise aasta eelarve esimeseks prioriteediks on uue - umbes 1000 õpilast mahutava -, gümnaasiumi ehitamise käivitamine. Tulevase kooli õppekorpus sisaldaks lisaks klassiruumidele endas ka raamatukogu ja spordikeskust. “Koalitsioon otsustas, et selle eesmärgi täitmiseks tuleb moodustada sihtasutus, mille ülesandeks oleks selle eesmärgi täitmine ehk uue gümnaasiumi ehitamine,” lisas Stalnuhhin.


Koosoleku otsuse järgi hakatakse sihtasutuse loomisega tegelema järgmise aasta alguses. Kolme aasta pärast peab loodava sihtasutuse töö tulemusena valmima Narva linnas uus gümnaasiumihoone.


Teiseks eelarve prioriteediks on Stalnuhhini sõnul Narva linna kahele koolile vahendite eraldamine spordisaalide renoveerimiseks umbes kahe miljoni krooni ulatuses. Vaatamata sellele, et mõlema kooli direktorid on linnavõimudega tülli pööranud, otsustas koalitsioon siiski koole toetada. “Koalitsiooni otsus tõestab, et meie jaoks pole tähtis millisest erakonnast on kooli direktorid, vaid meie jaoks on kõige tähtsam see, et lapsed oleksid kõigis Narva koolides kindlustatud heade õppimistingimustega.”


Kolmandaks otsustas kolalitsioon toetada järgmise kolme aasta jooksul sihipäraselt kahte Narvas tegutsevat kirikut. Õigeusu Ülestõusmise kirikut toetatakse järgmisel aastal umbes 650 000 krooniga sisetööde remonttööde tegemiseks. Narva Aleksandri kirikut plaanitakse toetada 500 000 krooniga. Ja nii kolm aastat järjest.


Neljandaks otsustati toimunud koosolekul toetada laste tasuta toitlustamist koolides. Vaatamata sellele, et riik eraldab oma eelarvest selleks teatud vahendeid, otsustasid ka Narva linnavõimud toetada laste tasuta toitlustamist linna koolides järgmise aasta I poolaastal 2,3 miljoni krooniga. Vajadusel täiendatakse seda summat suvel vastu võetavast lisaeelarvest. “Riigilt laekuv toetus ei kata siiski korraliku koolilõuna maksumust,” kommenteeris Stalnuhhin seda otsust.


Viiendaks jätkab Narva linn aiandusühistuste toetamist. Seda on tehtud järjekindlalt viimase kolme aasta jooksul ja tahetakse ka jätkata. Narva ümbruses on 53 aiandusühistut, kuhu kuulub üle 10 000 liikme. Aiandusühistute Liit ja Narva linnavolikogu jures tegutsev aiandusühistute komisjon pöördus linna poole toetuse saamiseks kuivendustööde teostamiseks ning elektriliinide ja teede remondiks. Järgmise aasta eelarvest on plaanis nende tööde teostamiseks eraldada 2,8 miljonit krooni.


Hea uudis on Stalnuhhini hinnangul aiandusühistutele ka see, et järgmisel aastal vabastab linn nad maamaksust nende maade osas, mis on praegu ilma peremeheta.


Järgmise aasta eelarve projekti koostamisel otsustati jätkata ka ühistranspordis tasuta sõita saavate inimeste vanusepiirangu alandamist - seni kehtivalt 69 aastalt langetatakse seda ühe aasta võrra ehk 68-le aastale. Üle-eelmisel aastal said Narva ühistranspordis tasuta sõita inimesed, kel aastaid 70 ja rohkem. Tasuta sõitjate vanusepiirangut tahetakse langetada ka järgmise kolme aasta jooksul.


Linn soovib toetada ka järgmisel aatal korteriühistute moodustamist ja majade removeerimist. nimelt maksab linn linni 50% laenuintressist, mida korteriühistud võtavad pankadelt maja soojustamiseks, välisilme parandamiseks või katuse remontimiseks.


”Tänu korteriühistute tegevusele muutus kaunimaks kogu linna välisilme. Tänaseks on linnavalitsusele laekunud avaldusi umbes miljoni krooni ulatuses laenuintresside kompenseerimiseks. Järgmisel aastal plaanime seda summat suurendada kahe miljoni kroonini,” rääkis Stalnuhhin veel ühest koosolekul vastu võetud otsustest.


Järgmise aasta eelarvest tahetakse toetada ka Narva linnahaigla taastusravi osakonda uute voodikohtade loomisel. Kuna taastusravi probleem on Narvas väga suur, otsustatigi koalitsioonikoosolekul investeerida 9 voodikoha loomiseks ja uue monitooringusüsteemi muretsemiseks kirurgia osakonnale 3 miljonit krooni.


Lisaks eelnevale suurendatakse ka spordiklubidele antavaid toetusi. Linna eelarvest hakatakse toetama ka I klassi minevate õpilaste koolitee algust.


Suurendatakse toetust ka linna välissuhete arendamisele - märtsis toimub Moskvas hokiturniir, millest võtavad osa Narva noored hokimängijad. Sellele järgneb noortevahetuse programm, mille käigus puhkavad ja treenivad noored Narva hokimängijad Moskvas ning Moskva noored tulevad Narva. Noorte vahetusprogrammi käivitamiseks eraldatakse 400 000 krooni.


Peale eelarveprojekti koostamist sõnastas koalitsioon ka Narva linna eelarve prioriteedid järgmisel aastal vastu võetava lisaeelarve jaoks: sebrade ehk jalakäijate ülekäigukohtade valgustamine ja veel mõne linnaobjekti valgustamine (käesoleval aastal said valgustuse Rootsi Lõvi ja Õigeusu Ülestõusmise kirik).


Järgmise aasta Narva linna eelarve projekti maht on 662 miljonit krooni. Selles projektis eeldatakse eelarve suurenemist (käesoleva aasta omaga võrreldes) umbes 18 miljoni krooni ulatuses. “See on linnajuhtide jaoks tõsine summa. Vaatamata sellele, et järgmise aasta eelarve projekti koostamisse suhtuti suhteliselt konservatiivselt, tuleb seatud eesmärkide täitmiseks meil otsida sisemisi ressursse,” lisas Stalnuhhin.


Siiski suhtuvad koalitsiooni esindajad järgmise aasta eesmärkidesse optimistlikult. Tänu linnavalitsuse poolt algatatud kõmulistele programmidele ja kampaaniatele on Narvas tulumaksu laekumine tõsiselt paranenud.


Anti Ronk

13 Detsember 2006
  Kommentaarid