Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Kohtla-Järvel lõppes töötutele ümberõppe projekti üks etapp
Kohtla-Järvel lõppes töötute ümberõppe projekti etapp, mille eesmärgiks oli töötutele uue eriala õpetamine. Täna anti kätte kutsetunnistused nendele töötutele, kes läbisid edukalt erialase koolituse. Tänu projekti sellele etapile suundus tööturule 13 keevitajat ja 14 ehitajat, kellest osad on juba ka töökoha leidnud.

Projekt käivitus tänu Kohtla-Järve linnavalitsuse ja Tööturuameti koostööle ning seda toetas Euroopa Sotsiaalfond. Projekt käivitus kaks aastat tagasi ja selle kogumaksumuseks on 9,8 miljonit krooni, millest 80 protsenti tuleb Euroopa Sotsiaalfondist. Projeki eesmärgiks on ümber õpetada enam kui 200 töötut – tänaseks on uue elukutse omandanud juba 186 inimest.

”Keevitajad ja ehitajad on Ida-Virumaa tööturul väga nõutud. Isegi täna ei saanud kõik koolituse läbinud inimesed kutsetunniste pidulikule kätteandmisele tulla, sest nad töötasid omandatud erialal. Selle etapi eripära oli selles, et saime keevitajate grupi parimatele anda võimaluse läbida 10-päevase lisakoolituse nö eurosertifikaadi omandamiseks, mis mitmekordselt suurendas nende konkurentsivõimet tööturul,” rääkis projekti juht Aleksandr Dusman.

Dusmani sõnul läbis üks grupp inimesi ehitusmaterjalide tootja AS Silbeti tellimisel betoneeria koolituse ja peagi läbib sama eriala koolituse veel teinegi grupp. ”Projekt hakkab lõppema ja viimased ümberõppijad saavad tugeva garantii töökoha suhtes – Silbet on valmis ümberõppe eduka läbimise korral kogu betoneerijate grupi enda juurde tööle võtma.”

”See oli väga tähtis sündmus kui vaatame sellele sotsiaal-majandusliku nurga alt. Ümberõppe läbinud inimesed on väga erineva vanuse ja töökogemusega ning on hea, et nad omandasid erialad, mis on tööturul väga nõutud,” ütles Kohtla-Järve linnapea Jevgeni Solovjov.

Projekt käivitus 2006.aasta septembris ja selle kestvuseks oli arvestatud 20 kuud. Antud projektist sai üks tähtsaim vahend Ida-Virumaal antud regiooni töötute tööturule tagasitoomiseks.


Anti Ronk
20 Veebruar 2008
  Kommentaarid