Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Glikmani büroo arve maksab kinni Kaitsepolitsei
Tallinna halduskohus jättis 23. jaanuaril rahuldamata Kaitsepolitsei taotluse, et advokaadibüroo Glikman ja Partnerid 83781,20 kroonise arve peab kinni maksma Risto Teinonen, kuna tema "majanduslik olukord on väga hea, mis nähtub tema elustiilist (ohtrad välisreisid, peod jne)". See tähendab, et maksjaks jääb majandussurutises eesti rahvas.

Kaitsepolitsei aastaraamatus ilmunud ksenofoobiahõngulist väidet "siia elama asunud soomlasest seikleja Risto Mikael Teinonen" pidas Teinonen Eesti Vabariigi kodanikuna enda jaoks solvavaks. Kohtulahendi korral oleks tekkinud pretsedent, mis oleks laienenud ka siinsetele Eesti Vabariigi kodakondsust omavatele venelastele.

Teinonen vastustas ka aastaraamatu väidet, et ta käitub nagu mõjuagent ja on võõramaine aktivist.

Kaitsepolitsei lepingulise esindaja advokaat Leon Glikmani teatel põhjustas vajaduse tellida õigusabi kvalifitseeritud advokaadibüroo poolt kohtuasja keerukus. Kaitsepolitsei olevat kaalunud kaitset oma jõududega, ent jõudnud järeldusele, et tal ei ole analoogsete vaidluste kogemust, kuna "majasisesed juristid" ei ole spetsialiseerunud Teinoneni algatatud spetsiifilisele õigusvaidlusele, mis on seotud ka au ja väärikuse kaitsega.

"Tegemist oli väga töömahuka asjaga. Menetlusdokumentide ja tõendite hulk on märkimisväärsed," kinnitas Glikman. Teinonen ei koostanud Kaitsepolitsei meelest adekvaatset kaebust ja tekkis vajadus kaebuse sisu mõistatamiseks.

Advokaadibüroo Glikman ja Partnerid töötas Teinoneni hagiga 25. novembrist jõuludeni, teostades selle raames järgmised toimingud:
* 25.11.2008 materjalide ülevaatamine, memo Teinoneni kaebuse kohta, esialgsed kaalutlused
* 26.11. memo halduskohtumenetluse, Teinoneni kaebuse ja kohtupraktika kohta; kaebuse ja lisade analüüs, õiguslike seisukohtade kujundamine
* 27.11. - memo tõendusliku ettevalmistuse vastu, telefonivestlus
* 28.11. - Kaitsepolitsei külastamine, osalemine nõupidamisel
* 1.12. - Teinoneni kaebuse ja lisade kiiranalüüs
* 2.12. - kohtupraktika analüüs au teotamise ja riigivastutuse küsimustes, õiguslike osade koostamine
2.12. - töö Riigikohtu lahendite ja memoga
3.12. - Kaitsepolitsei vastuväidete tõendamise küsimuse ja avalikest allikatest kättesaadavate tõendite otsing ja analüüs
4.12. - töö vastusega, meilivahetus
5.12. - telefoninõupidamine kaitsepolitseinik Valtiniga tõenditest ja tõendamisest; Kaitsepolitsei esitatud materjalide analüüs; taotluse koostamine kohtule täiendavate tõendite ja taotluste esitamise menetlustähtaja pikendamiseks; kirjavahetus, töö tõenditega, töö vastustega; Kaitsepolitseile tasuta kontaktid prof Fletcheriga (Columbia Law School) ja prof Rabkiniga (McGill University)
8.12. - Kaitsepolitsei juures kriminaalasja materjalide esmaanalüüs ja tõendite esmavalik; töö dokumentidega, telefonikonsultatsioonid seoses vastuse koostamisega, kirjavahetus tõendite osas; telefoninõupidamine Peeter Pälliga (Eesti Keele Instituut) keeleekspertiisi ja filoloogilise arvamuse osas; Kaitsepolitsei kirjaliku seletuse positsioonide kavandamine ja suhtlus Kaitsepolitsei esindajatega (telefonikõned, e-mailid)
9.12. - halduskohtus toimikuga tutvumine ja puuduvate menetlusdokumentide taotlemine; tõendite süvaanalüüs, Kaitsepolitsei kirjaliku seletuse ja menetluse lõpetamise taotluse koostamine, e-mailid ja telefonikõned härra Valtiniga
10.12. - Kaitsepolitsei kirjaliku seletuse, taotlusteja tõendite lõppvormistus kohtule ja Teinonenile esitamiseks, elektrooniline esitamine kohtule; Kaitsepolitsei kirjaliku seletuse redigeerimine, telefonikõned ja e-mailid härra Valtiniga ja Kapo aastaraamatu autoriga, telefoniarutelu kaitsepolitseinik Janek Järvaga võimalikest tunnistajatest; töö halduskaebuse vastuse ja läbivaatamata jätmise taotluse täiendamisega, suhtlus, meilivahetus
11.12. - kohtuasja materjalide süstematiseerimine, telefonikõne härra Valtiniga
15.12. - telefonikõne kohtusekretäriga tähtaja pikendamise taotluse teemal
16.12. - kohtu vastusega tutvumine; tunnistajate kaasamise vajaduse analüüs, telefonikõne härra Järvaga; töö kirjavahetuse ja tõendite teemaga
17.12. - telefonikõne ja e-mail kohtusekretäriga tähtaegadest; telefoninõupidamine härra Järvaga tõenditest ja põhjendamise vajadusest Kaitsepolitsei positsioonidest
19.12. - tunnistajate ülekuulamise taotluse koostamine ja esitamine kohtule elektrooniliselt ja paberil
22.12. - kohtunõude ja Teinoneni vastuse kättesaamiskinnitus kohtule, e-mailid Kaitsepolitsei esindajatele, esmane tutvumine Teinoneni vastusega

Tööde kogumaksumuseks hindas büroo ligi 84 tuhat krooni, mille Kaitsepolitsei tasus 13. jaanuariks.

Kaitsepolitsei püüdis kohut veenda ka selles, et Teinonen kasutab oma menetlusõigusi pahatahtlikult ja püüab kohut eksitada.

Kohus otsustas, et "füüsilisest isikust kaebuse esitajalt juriidilisest isikust vastustaja kasuks asutusevälisest õigusabiteenuse tellimisest tingitud õigusabikulude väljamõistmine nii suures summas (83781,20 krooni) oleks kaebajale ebamõistlikult koormav."

Samuti leidis kohus Kaitsepolitsei taotlust tagasi lükates, et "oma seisukohti võis vastustaja kaitsta halduskohtus oma jõududega, kasutades selleks Kaitsepolitseiameti koosseisuliste juristide õigusabi (selleks ei ole vaja erilist või täiendavat õigusalast ettevalmistust)."

Kaitsepolitsei komissar Andres Kahar ütles Postimehele, et Kapo kaalub halduskohtu otsuse vaidlustamist ringkonnakohtus.

Allikas: Risto Teinonen, SI, Postimees
27 Jaanuar 2009
  Kommentaarid