Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Maakonna omavalitsuste eelarvete maht ületas miljardi piiri
2008. aastal laekus maakonna kohalike omavalitsuste eelarvetesse tulusid kokku üle ühe miljardi krooni (1 069 milj. kr) ehk 102% planeeritust. Võrreldes 2007.aastaga kasvasid tulud ligi 130 miljoni krooni võrra (13,5%).


Tulumaksu laekus omavalitsuste eelarvetele ligi 480 miljonit krooni

Omavalitsuste eelarve tulude poole moodustavad enam vähem võrdses mahus nii maksude laekumine kui riigilt saadavad toetused. Peamiseks maksutuluks omavalitsustel on üksikisiku tulumaks, mida laekus 479,2 miljonit krooni (103% kavandatust).


Tulumaksu laekumise kasv on aeglustunud

Võrreldes 2007.aastaga laekus 2008.aastal tulumaksu 64,3 miljonit krooni enam. Kui ülemöödunud aastal oli tulumaksu laekumise kasv Lääne-Virumaal 24%, siis 2008.aastal oli kasv 16%.

Eestis tervikuna kasvas tulumaksu laekumine 2008.aastal 17%.

Võrreldes 2007.a. aeglustusid 2008.a. kohalike omavalitsuste eelarvetesse tulumaksu laekumise tempod Eestis tervikuna.

Maakondadest kasvas kõige enam tulumaksu laekumine Põlva ja Ida-Viru maakonnas - 21%, kõige tagasihoidlikumad kasvud olid Järva ja Tartu maakonnas - 15%.


Viru-Nigula vallas oli suurim tulumaksu laekumise kasv

Meie omavalitsustes kasvas laekumine Viru-Nigula vallas 23%, Vinnis 8%, Haljalas 10%.

Kavandatud tulumaksu aasta plaan jäi täitmata Vinni vallal - 93%, Väike-Maarjal - 95%, Tapa vallal - 97% ja Kunda linnal - 98%. Kunda ja Väike-Maarja suurendasid aasta jooksul tulumaksu plaani lootes suuremaid laekumisi, kuid hindasid ilmselt laekumist üle. Tapa ja Vinni kavandasid aga juba 2008.a eelarvet kinnitades tulumaksu kasvuks 16-17%, mis paraku osutus liiga suureks.


Kunda linnal laekus tulumaksu elaniku kohta üle 8000 krooni

Eestis laekus ühe elaniku kohta tulumaksu keskmiselt 8421 krooni, meie maakonnas 7170 krooni. Selle näitajaga asub Lääne-Virumaa maakondade pingereas 9.kohal.

Lääne-Viru omavalitsustest ei küündinud keegi Eesti keskmise tasemeni. Suurim laekumine ühe elaniku kohta oli Kunda linnas - 8037 krooni, madalaim laekumine oli Rakke vallas - 5798 krooni inimese kohta.

Maakondadest oli suurim tulumaksu laekumine elaniku kohta Harju maakonnas 10 882 krooni, väikseim Valga maakonnas - 5 855 kr.Kõige kõrgema sissetulekuga maksumaksjad elavad Vihula vallas

Maksuametile esitatud deklaratsioonide järgi olid kõige suurema sissetulekuga Vihula valla maksumaksjad, kelle keskmine kuusissetulek oli 12 839 krooni, ja Viru-Nigulas - 12 605 kr, kõige väiksemad sissetulekud olid aga Laekvere vallas - 10 268 kr, Rägaveres 10 572 kr, Vinnis 10 575 kr.

Lääne-Virumaal oli maksumaksjaid 2008.a 11 kuu seisuga keskmiselt 28 661, mis on 164 võrra vähem kui 2007.a


Maamaks jäi samale tasmele

Omavalitsuste tulubaasi ühe komponendi moodustab maamaks.

Maamaksu laekus omavalitsustele 30,4 milj. kr ehk 99 % kavandatud plaanist, pooltel omavalitsustel jäi maamaksu plaan täitmata. 2007.a laekus maamaksu omavalitsuste eelarvetele 30,2 milj krooni.


Pool omavalitsuse kuludest läheb haridusele

Omavalitsused kulutasid aasta jooksul 1 084,6 milj. kr (ehk 93,5 % planeeritust). Aasta lõpu seisuga ületasid tulud kulusid 7,4 milj. krooni võrra.

Suurem osakaal kuludest (46%) on haridusvaldkonnal, milleks kulus ligi pool kuludest ehk 495 miljonit krooni. 21 kulutati majandusvaldkonnale (elamu-kommunaal, keskkond, teed), 16% kokku vaba aja sisustamisele, kultuurile ja tervishoiule, 9% valitsemisele ja 8% sotsiaalhoolekandele.


Omavalitsused elavad pangalaenu toel

Pangalaenu kohustus on kõikidel omavalitsustel peale Viru-Nigula ja Rakke valla. Tagasimaksmata võlakohustuste jääk on omavalitsuste osas kokku 238 milj. kr, mis on 21 milj kr suurem kui 2008.aastal.


Säästetakse raskemateks aegadeks

Rahaliste vahendite jäägid aasta lõpuks omavalitsustel kokku ulatusid üle saja miljoni krooni. Jääk kasvas võrreldes 2007. aastaga 24 milj kr võrra, millest võib loota, et säästeti raskemateks aegadeks.


Riina Kaptein
28 Jaanuar 2009
  Kommentaarid