Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Lääne-Viru vapimärgid said Maie Orav, Raivo Helm, Ants Leemets ja Einar Vallbaum
Täna, 9.veebruaril selgusid Lääne-Virumaa kõrgeima tunnustuse vapimärgi seekordsed kavalerid. Maavanem Urmas Tamme poolt moodustatud vapimärgikomisjon otsustas tunnustada nelja silmapaistvat inimest Lääne-Virumaal: tantsuansambli Tarvanpää juhti ja tunnustatud tantsuloojat Maie Oravat, teenekat metsandustöötajat Raivo Helmi, SA Virumaa muuseumid juhti Ants Leemetsa ja AS Lajos omanikku Einar Vallbaumi.

Maie Orav - tantsupedagoog ja -looja, Tarvanpää juht

Teenekal tantsuõpetajal ja -loojal Maie Oraval on suuri teeneid eesti omakultuuri arendamisel. Maie Oraval täitus 2008.aastal 50 aastat rahvakultuurialast tööstaazi, millest 40 on ta olnud seotud Tarvanpää seltsiga. Maie Orava rahvatantsulooming peab silmas eesti pärimuskultuuri traditsioone ja arendab ürgset eesti tantsu. Ta on olnud viimastel aastatel üks aktiivsemaid tantsujuhte Eestis.

Ta teeb tänuväärset pedagoogitööd nii ansambli Tarvanpää juhina kui ka uute tantsujuhtide koolitamisel, loob ise uusi tantse, on uute ideede algataja ja elluviija. Näiteks Rakveres toimunud I Eesti meestetantsupidu oli tema idee, mis suurepäraselt õnnestus ja rahva poolt vastu võeti.

Talle on omistatud mitmeid auhindu ja preemiaid: 2004.a Ullo Toomi preemia. Eesti Ettevõtlike Naiste Assotsiatsioon (EENA) kuulutas ta 2006.al aasta naiseks märkides sellega tema ühiskondlikku aktiivsust ning saavutatud silmapaistvaid tulemusi.

Teenekas metsandustöötaja Raivo Helm on kõik oma tööaastad tegutsenud Virumaal.

Alates 90-ndate aastate algusest, mil hakkasid aset leidma tormilised metsandusreformid, on tema Lääne-Virumaa metsandust juhtinud ja metsade käekäigu pärast hea seisnud. Algul metsaameti juhatajana, hiljem Lääne-Virumaa Keskkonnateenistuse metsanduse peaspetsialistina.

Raivo Helmi hindamatu kogemus ja praktiline tegevus endise Rakvere Metsamajandi peametsaülemana ning nõudlik ja suuremeelne iseloom on aidanud tal ohjata varakapitalistlikule ühiskonnale iseloomulikku röövellikku tegevust meie metsades 1990.aastatel. Tänu temale on Lääne-Virumaal edasi kantud metsakasvatuse traditsioone ja aateid.

Raivo Helm juhtis otsustavalt 2001.a tormikahjustuste likvideerimist Lääne-Virumaa metsades. 2003-2004.a koostas ta ääretu põhjalikkuse ja täpsusega metsamaade riigi omandisse taotlemise toimikud, nii nagu seda ei tehtud üheski teises maakonnas.

Möödunud aasta lõpul siirdus Raivo väljateenitud pensionile. Hetkel on Raivol käsil Rakvere Metsamajandi ajalugu käsitleva raamatu koostamine.

SA Virumaa Muuseumid juht Ants Leemets on oma tööga tõstnud SA Virumaa Muuseumid enneolematusse kõrgusse - kolmandaks muuseumiks Eestis. Kas sealt on üldse veel edasi arenguruumi, kui mõelda, et tegu on ju vaid ühe maakonnamuuseumiga!?

Tal on olnud teeneid abimaavanema ja maavanemana: ta oli üks Eesti riigi alguse haldusreformi elluviijaid. Samuti on temal suur osa selles, et Rakvere Teater täna olemas on ja nii hea tervise juures. Ta oskas õigel ajal teatrile vajalikult atraktiivse juhi (Peeter Jalakas) kutsuda, sellal kui trupp oli laiali jooksmas ja teatri säilimine üldse küsimärgi all. Nii et tema käsi on olnud ka Baltoscandali sündimisel mängus.

AS-i Lajos omanik Einar Vallbaum on aastate jooksul silma paistnud Lääne-Virumaa patrioodina kõigis oma tegemistes.

Einar Vallbaum on AS-i Lajos ainuaktsionär, Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsiooni (ERAA) president. Ettevõtluse arendaja - see märksõna iseloomustab eriti hästi Einar Vallbaumi viimaste aastate tegemisi. Arvestades jahenevat majanduskliimat väärib tunnustust samm teha algust AS-i Lajos uue "autokeskuse" ehitamisega Kundasse. Kui AS-s Lajos töötas 2007.a keskmiselt 56 töötajat, siis 2008.a lõpuks juba 69.

2008.aastat jääb veel meenutama AS-i Lajos tütarfirma asutamine Lätti. Tänases majandussituatsioonis ei kohta selliseid arenguid eriti tihti. Einar Vallbaum ei ole teinud saladust sellest, et ERAA presidendina üritab võimalikult palju rahvusvahelisi üritusi Lääne-Virumaale tuua.

Kunda linna arengus on Einar Vallbaum etendanud tähtsat osa. Ta on tugevalt tagant tõuganud ja kaasa aidanud Kunda ujula valmimisprotsessi, linna keskväljaku loomisele, osalenud paljude teiste linnale tähtsate objektide arendamisel.

Nii nagu Kunda linna arengule, on Einar kaasa aidanud ka kohaliku külaelu arendamisele. Siin võiks nimetada Karepa rahvamaja taastamise toetamist, Kunda külaseltsi maja renoveerimise toetamist, maja kinkimist Selja külaseltsile, Viru-Nigula sauna toetamist puhkeruumide renoveerimisel ja Unukse küla kooskäimiskoha renoveerimise toetamist.

Einar Vallbaum on toetanud seltse ja inimesi üle Lääne-Virumaa: nt Uhtu, Väike-Maarja ja Tamsalu laulu- ja tantsuinimesi. Tema juhendamisel on Kunda mootorisportlased jõudnud medalitele Skandinaavia, Balti ja Eesti meistrivõistlustel. Lisaks neile on Einar Vallbaum toetanud jõutõstjaid, maadlejaid ja korvpallureid. Einar Vallbaum kuulub Lääne-Virumaa spordinõukogu juhatusse, Eesti Tööandjate Keskliidu volikogusse, ettevõtjate klubi Wesenberg ridadesse, Kunda linnavolikogusse.


Nominete vapimärgi tiitlile oli kokku 12

Lisaks eelnimetatutele veel Tapa sotsiaaltöö edendaja ja vabatahtlik Angela Olt, Kiltsis elanud kuulsa meresõitja admiral A.J.v. Krusensterni pärandi säilitaja ja eksponeerija Lembit Keerus, Väike-Maarja muuseumi juhataja Ellu Moisa, Tapa muuseumi end. juhataja Harri Allandi, OÜde Markilo ja Viru Mölder juht Urmas Laht, OÜ Venevere Farm juht Neeme Altpere, OÜ Nantecom juht Tõnu Rehema, mitmete ettevõtete omanik ja juht Oleg Gross.

Ettepaneku vapimärgi saajate kohta teeb komisjon, kuhu kuuluvad inimesed erinevatelt elualadelt ja eelmisel korral vapimärgi saanud. Otsuse kinnitab maavanem.

"Sellisel laiapõhjalise toetuse saanud ettepanekul on olnud rohkem kaalu, kui kitsas ringis tehtud otsusel", ütles maavanem Urmas Tamm. "Kui sageli kurdetakse, et ettevõtjaid märgatakse vähe, siis meil on neid alati esitatud."

Vapimärgid tunnustatuile annab maavanem Urmas Tamm üle maavanema Eesti Vabariigi 91.aastapäevale pühendatud pidulikul õhtul 23.veebruaril Haljala rahvamajas.Hilje Pakkanen
09 Veebruar 2009
  Kommentaarid