Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Lember: omavalitsustel jääb oma õiguste kaitseks vaid kohtutee
Eestimaa Rahvaliidu hinnangul tuleb omavalitsustel pöörduda kohtusse, et saada hinnangu, mil määral on valitsus piiranud omavalitsuste õigusi, kui annab omavalitsustele kohustusi, vähendades samal ajal eraldisi riigieelarvest.

Tulumaksu vähendamine võib viia omavalitsused pankrotti ning kannatajateks on kohalikud elanikud. „Tegemist on olukorraga, kus valitsuskoalitsioon püüab poliitilise vastutuse endalt omavalitsustele lükata, kuid riigieelarve seisukohast efekti ei ole,” ütles Eestimaa Rahvaliidu aseesimees Kajar Lember. Ta lisas, et valitsus soovib saada õigust seada omavalitsustele kohustusi, vähendades samal ajal eraldisi riigieelarvest, mille tagajärjel satuvad omavalitsused finantsraskustesse ning valitsusel tekib võimalus sundliitmiseks.

Füüsilise isiku tulumaks moodustab omavalitsuste tulubaasist suurima osa ning selle vähendamine seab ohtu 20 mld kroonise eurotoetuse kasutamise, kuna omafinantseeringuteks vahendeid ei jätku.

Rahvaliit on veendunud, et selliseid otsuseid oleks valitsus pidanud enne kooskõlastama omavalitsusliitudega. „Valitsus ei saa ühepoolselt dikteerida riigieelarveliste eraldiste vähendamist, mille kohta on eelnevalt sõlmitud kokkulepped,” märkis Lember, lisades, et omavalitsuste riigieelarveliste eraldiste kärpimine on vastutustundetu ning vastuolus õiguspärase ootuse printsiibiga.

Rahvaliit on seisukohal, et vajalik on läbi viia põhjalik analüüs omavalitsustele seadusega pandud ülesannete mahu ning nende rahastamise osas.


Manuela Pihlap
06 Veebruar 2009
  Kommentaarid