Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Lember kutsub omavalitsusjuhte erakonda vahetama
Eestimaa Rahvaliit toetab omavalitsusliitude otsust mitte kooskõlastada Rahandusministeeriumi edastatud valla- ja linnaeelarve seaduse, tulumaksuseaduse ja koolieelse lasteasutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu.

Rahvaliidu aseesimees Kajar Lember teeb valitsuserakondadesse kuuluvatele omavalitsusjuhtidele ettepaneku astuda erakonnast välja, kuna valitsus ei arvesta nende seisukohta.

Rahvaliidu hinnangul võib Rahandusministeeriumi tegevus kaasa tuua mitmeid kohtuvaidlusi, kuna eelnõud piiravad kohalike omavalitsuste enesekorraldusõiguse põhiolemuse säilimist.

Kuna valitsuse esitatud seadused on vastuolus kohaliku omavalitsuse põhiseaduslike tagatistega, on omavalitsustel õigus pöörduda Riigikohtu poole, et tunnistada Rahandusministeeriumi edastatud seadused kehtetuks.

Lemberi sõnul on valitsus asunud ühepoolselt dikteerima riigieelarveliste eraldiste vähendamist, mille kohta on eelnevalt sõlmitud kokkulepped. „Samas on omavalitsused kokkulepitud vahendite kasutamiseks läbiviinud riigihanked ja sõlminud lepingud nende täitmiseks,” ütles Lember. Ta lisas, et valitsus seab omavalitsustele lisakohustusi, vähendades samal ajal eraldisi riigieelarvest, mille tagajärjel kannatavad kohalikud inimesed.

„Lisaks majanduslangusest tingitud olukorrale, kus füüsilise isiku tulumaks väheneb tööpuuduse kasvu ja palkade languse tagajärjel, vähendab valitsus ka erakorraliselt omavalitsustele laekuva tulumaksu osa. See näitab valitsuse suhtumist omavalitsustesse ja rahvasse, kellel on võimalik anda oma hinnang juba sügisel toimuvatel valimistel,” tõdes Lember.


Manuela Pihlap
16 Veebruar 2009
  Kommentaarid