Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Vanglateenistus ühtlustas kehalisi katseid ametnike valikul
Vanglateenistus võttis ametnike ja Sisekaitseakadeemia vangla eriala õppurite valimisel kasutusele ühesugused kehalised harjutused.

Ametnike valimisel kasutatakse edaspidi seniste erinevate hindamisviiside asemel toenglamangus kätekõverdusi, istesse tõusu harjutusi ning 3000 meetri jooksu. Harjutuste valik ning nende korraldamise viis töötati välja vanglateenistuse ja Sisekaitseakadeemia instruktorite koostöös. Kõrgendatud nõuded kehtivad eriülesannetega ametnikele nagu vanglate relvastatud üksuse liikmed.

Harjutuste valikul võeti aluseks töökohtadele seatud nõuded ning eelmise aasta jooksul kokku 1135 vanglatöötajale, justiitsministeeriumi vanglate osakonna ametnikule ning Sisekaitseakadeemia justiitskolledži õppejõule ja kadetile ühesuguses korras tehtud katsed.

Vanglad pööravad nii olemasolevate ametnike hindamisel kui ka uute töötajate värbamisel suurt tähelepanu nende kehalisele vormile. Ühtsed katsed on samuti heaks võrdlusmomendiks juba uute õppurite vastuvõtmisel Sisekaitseakadeemiasse. Lisaks on kehaliste katsete läbiviimise eesmärgiks ergutada olemasolevate vanglateenistujate füüsilist aktiivsust.

Vangide üldarv on Eestis viimastel aastatel vähenenud, kuna enamik süüdimõistest kannab alternatiivkaristusi väljaspool vanglat. See tähendab aga, et need kinnipeetavad, kes viibivad vanglas on üldjuhul raskemate süütegude toimepanijad ning seetõttu ohtlikumad. Tulenevalt sellest on ka ootused vanglatöötajate kehalistele võimetele kasvanud.

Kehaliste nõuete kõrval kontrollitakse alati ka uute ametnike ja õppurite senist elukäiku ning muid seaduses esitatud tingimusi.


Diana Kõmmus
10 Märts 2009
  Kommentaarid