Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Kriminaalpoliitika teemalistele üliõpilastöödele jagatakse 25 000 krooni
Justiitsministeerium kuulutab välja kriminoloogia- ja karistusõigusalaste üliõpilastööde konkursi, mille auhinnafondi suurus on 25 000 krooni.

Justiitsministeeriumi kriminaalteabe ja analüüsi talituse nõuniku Brit Tammiste sõnul võib konkursile esitada doktori-, magistri-, bakalaureuse-, kursuse-, diplomitöö või publikatsiooni. „Oodatud on kõik kas 2008. või 2009. aastal kaitstud karistusõiguse- ja kriminoloogiaga seotud tudengitööd.“

„Sobilike teemade ring on väga lai alates koduvägivallast ja küberkuritegevusest, lõpetades uudsete alternatiivkaristuste ning ohvriabiga. Ühesõnaga kirjutada võib kõigest sellest, mis autorile kriminaalpoliitika valdkonnas huvi pakub,“ selgitas Tammiste. Ta lisas, et kellel ideedest siiski puudus, võiks valida endale sobiliku variandi nende teemade seast, mis justiitsministeeriumi töö seisukohalt eriti olulised: http://www.just.ee/40653.

Tammiste sõnul on üliõpilastööde konkursi peamiseks eesmärgiks kaasata ka ülikoole ning arendusasutusi kriminaalpoliitika kujundamisse. „Me soovime edendada kriminoloogia- ja karistusõiguse alast teadus- ja arendustegevust, soodustada koostööd teadusasutuste ja praktikute vahel ning loomulikult tunnustada andekaid üliõpilasi.“

Üliõpilastöid koos konkursi statuudis nõutavate dokumentidega saab esitada justiitsministeeriumile 30. oktoobrini 2009 elektroonilisel kujul e-posti aadressile konkurss@just.ee <mailto:konkurss@just.ee>.

Konkursile esitatud töid hindab komisjon, mille koosseisu kuuluvad valitsusasutuste, põhiseaduslike institutsioonide ning haridus- ja teadusasutuste esindajad.

Justiitsminister kuulutab parimad üliõpilastööd välja Kuriteoennetuse Nõukogu istungil 2009. aasta lõpus. Parimad üliõpilastööd avalikustatakse autori nõusolekul justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika uuringute ja analüüside veebilehel.


Diana Kõmmus
12 Märts 2009
  Kommentaarid