Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Omavalitsusjuhid: haldusreformi ei teostada majanduslanguse tingimustes
Rahvaliidu regionaalpoliitika toimkonna koosolekul arutasid omavalitsusjuhid kavandatava haldusreformi ja omavalitsustele riigi lisaeelarvega tehtud kärbete mõju. Omavalitsusjuhid tõdesid, et majanduskriisi tingimustes teostatav haldusreform ei saavutata kokkuhoidu, vaid koosmõjus eelarvekärbetega on sellel soovitust vastupidine tagajärg.

Omavalitsusjuhid leidsid, et majandussurutise olukorras suunavad euroopalikke väärtusi viljelevad ja inimesest hoolivad riigid omavalitsustele vahendeid juurde, sest vallad ja linnad on need, kuhu pöördub raskustesse sattunud inimene. „Omavalitsused on esimene instants, kes tegeleb töötuks jäänud inimeste aitamise ning toimetuleku tagamisega,” ütles regionaalpoliitika toimkonna juht Kajar Lember.

Omavalitsusjuhtidele jääb arusaamatuks, miks majanduskriisi tingimustes soovib regionaalminister viia läbi haldusreformi, millega ei saavutata majanduslikku kokkuhoidu. Samuti nentisid omavalitsusjuhid, et valdade likvideerimine on ajendatud poliitilistest eesmärkidest. „Kui praegu saab rahvas valida oma kogukonnas tuntud inimesi, siis regionaalministri esitatud reformi tagajärjel valitakse erakondi, mitte inimesi,” märkis Lember.

Omavalitsusjuhid leiavad, et valitsus peab astuma konkreetseid samme majanduse elavdamiseks, mille esmane tegevus on investeeringute taastamine riigieelarves. „Ainult investeeringutesse suunatud vahendite taastamine tagab uute töökohtade loomise ja elustab majandust,” sõnas Lember, lisades, et lihtsa kärpimise tagajärjel suretame majanduse ja inimeste usalduse riigi vastu täielikult.

Toimkond leidis üksmeelselt, et eelarveaasta keskel ei saa valitsus ühepoolselt vähendada omavalitsuste tulubaasi, mille tagajärjel tuleb omavalitsustel muuta varasemalt sõlmitud hanke- ja töölepinguid, mis sõlmiti aasta alguses valitsuse enda poolt välja pakutud nõuete ja rahaeraldiste alusel. Lisaks kärbetele on valitsus külmutatud omavalituste laenamisvõimalused, mille tagajärjel jäävad teostamata investeeringud.

Rahvaliidu omavalitsusjuhid kutsuvad koalitsiooni erakondadesse kuuluvaid omavalitsusjuhte oma erakonna juhtidele selgitama, milline on kärbete reaalne mõju kohalikele elanikele. „Kui koalitsioonierakondade juhid seda ei mõista, siis tuleb tõsiselt mõelda erakonna vahetusele, et siis juba üheskoos seista Eesti kogukondlike ja iseseisva tulubaasiga valdade ja linnade eest,” sõnas Lember.

Regionaalpoliitika toimkond toetab haldusreformi, mille tulemusel tugevneb maakonnatasand ja kohalik demokraatia kindlustab inimestele võimaluse osaleda oma kodukoha elu arendamisel.


Manuela Pihlap
11 Märts 2009
  Kommentaarid