Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Uued tegevused aitavad säilitada töökohti
Teisipäeval, 24. märtsil sotsiaalministeeriumis toimunud kohtumisel leppisid ministeeriumite, tööandjate ja töövõtjate esindajad kokku põhimõtetes, mis aitavad säilitada tööhõive ja töötuna arvele võetud inimesi.

Tööandjate, töötajate ja ministeeriumite esindajad peavad vajalikuks järgmiste tegevuste ellu viimist.


Tööhõive säilitamiseks:


1. Võimaldatakse tööturukoolituse teenuse jooksul tööd leidnud inimesel osaleda pooleliolevas koolituses lõpuni.

2. Luuakse laiemad võimalused koondamisohus või töö kaotamise ohus olevatele inimestele koolitusteenuse saamiseks, kombineerimaks osaajaga töötamist kvalifikatsiooni tõstmise ja arendamisega.

3. Töötatakse koostöös Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning tööandjate esindajatega välja tööandjatele/ettevõtjatele koolitus töökohtade säilitamise (koondamise alternatiivvõimaluste) võimaluste teemal.

4. Töölepingu seadust täiendatakse regulatsiooniga, mille kohaselt on tööandjal võimalik kohaldada osalist tööaega kombineeritult täiendkoolitusega ühe aasta jooksul.

5. Kutsutakse ettevõtteid üles arendama ja rakendama laiemalt töökoha jagamise (job-sharing) võimalusi. See tähendab, et kui on valida kahe töötaja puhul ühe koondamine, oleks pikemas perspektiivis mõistlikum (kui majandus pöördub taas tõusule ja mõlemat inimest jälle vaja) jagada töö kahe inimese vahel ära, küll palka vähendades, aga siiski töökohti säilitades.

6. Kiirendatakse nii eelarveliste kui nn EURO-investeeringute viivitamatut kasutuselevõttu.Töötuna arvele võetud inimestele:


7. Võimaldatakse töötuna arvelevõtmine, teenustest ja vabadest töökohtadest teavitamine elektrooniliselt.

8. Pikendatakse tööturukoolituse teenuse maksimaalset kestusaega kahe aastani, mis praegu on tööturuteenuste ja –toetuste seaduse järgi 1 aasta. Järgmise sammuna muudetakse tööturuteenuste ja –toetuste seadust selliselt, et see võimaldaks pakkuda ka pikemat kui ühe-aastast tööturukoolituse teenust, mis lubaks eelkõige noortel jätkata katkestatud õpinguid.

9. Alustatakse võimalikult kiiresti isikustatud koolituskaartide süsteemi rakendamisega. Töötule antav konkreetses vääringus kaart võimaldab inimesel kiiremini soovitud koolitusele õppima suunduda. Koolituskaarti saab lisaks koolitusel osalemisele kasutada ka kutseeksami eest tasuda.

10. Töötatakse koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga välja võimalused riikliku koolitustellimuse kasutamiseks ka töötute koolitamisel. See aitaks suurendada koolituste pakkumise kiirust ning paindlikkust.

11. Koostatakse analüüs erialadest, mis majandussituatsiooni paranedes vajaksid rohkem kvalifitseeritud tööjõudu, millele inimeste välja koolitamisega oleks võimalik juba hetkel alustada.

12. Eesti Tööandjate Keskliit annab Sotsiaalministeeriumile kvartaalselt sisendit ettevõtjate tööjõu koolitusvajadusest (konkreetsetest koolitussuundadest), et tööturukoolituse teenuse kaudu paremini vajalikku kvalifitseeritud tööjõudu välja koolitada.

13. Kutsutakse kohalikke omavalitsusi kasutama töötuid avaliku töö tegemisel, eelkõige haljastustööde tegemisel.

14. Muudetakse ettevõtlustoetusega sarnastel alustel antavat stardiabi töötule, kes soovib luua mittetulundusühingut kui alternatiivset töötamise vormi.Sotsiaalministeerium on loonud veebiaadressi www.sm.ee/tooabi, mis sisaldab erinevat aktuaalset infot, mida töö kaotanud või töö kaotamise ohus oleval inimesel on vajalik teada.

Ajavahemikul 17.-28. märts ilmub erinevate ajalehtede vahel ülevaatlik infoleht „Abiks Tööotsijale”.Jana Zdanovitš
25 Märts 2009
  Kommentaarid