Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Homme avalikustatakse ametiisikute möödunud aasta palgaandmed
Homme, 1. aprillil avalikustatakse ametiisikute eelmise aasta palgaandmed vastavalt korruptsioonivastase seaduse nõuetele. Palgaandmed esitatakse iga ministeeriumi, asutuse või institutsiooni kodulehel lähtudes rahandusministeeriumi poolt välja antud juhendi soovitustele.

Rahandusministeerium töötas selle aasta alguses välja palgaandmete esitamise juhendi, et ühtlustada ministeeriumide ja riigiasutuste poolt esitatavat teavet ning muuta need võrreldavaks. Kodulehtedel esitatud teabe analüüsimisel tuleb aga siiski arvestada asutuste eripärast tingitud andmete erisusega. Seetõttu palume palgaandmete tõlgendamiseks ja võrdlemiseks pöörduda konkreetse asutuse või ministeeriumi poole.

Üheks erinevuse põhjuseks võrreldes 2007. aastaga on möödunud aastal ministeeriumides toimunud personalikulude kokkuhoiu vajadusest tingitud struktuurimuudatused ja koondamised. Seega tuleb arvestada, et tabelites on esitatud mitte ainult palgad, vaid ka näiteks makstud koondamishüvitised ja hüvitis kasutamata puhkusepäevade eest. Seega võib mõningatel juhtudel tasude suurus sõltuda olulises osas koondamishüvitistest.

Samuti mõjutavad asutustes ja ministeeriumides läbi viidud struktuurimuudatused ka andmete võrreldavust asutuse siseselt. Nii näiteks toimus rahandusministeeriumis 2008. aasta teises pooles koondamine ja ametikohtade ümbervaatamine, mille tulemusel muutus töötajate vastutus, ülesanded ja kohustused. Sellega seonduvalt võib tulla ette olukordi, kus mitmed inimesed on aasta jooksul liikunud teisele ametikohale ning otsene võrdlus 2007. aastaga ei pruugi olla adekvaatne.

Ministrite palkade arvestamisel ja võrdlemisel tuleb tähele panna, et 2008. aastal kehtinud ministrite palgakorralduse reeglitest tulenevalt arvestati ministrite palk igas kvartalis ümber lähtuvalt eelmise kvartali keskmisest palgast. Seega oli ministrite arvestuslik ametipalk 69 334 krooni ning palkade erisused võivad tuleneda puhkusetasu arvestamise metoodikast, haiguspäevadest jms. Samuti tuleb tähele panna, et ministrite igakuine esinduskulu (20 protsenti ametipalgast) vastavalt korruptsioonivastasele seadusele üldjuhul esitatud tabelites ei kajastu.

Rahandusministeeriumi juhend palgaandmete esitamiseks on kättesaadav http://www.fin.ee/?id=256. Korruptsioonivastasest seadusest tulenevate nõuetega saab tutvuda: https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13109488.


Kristi Jõesaar
31 Märts 2009
  Kommentaarid