Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Riigikaitset õpetavad koolid võistlevad seekord teadmistes
Kolmapäeval, 8.aprillil kohtuvad Tapal Kirde Kaitseringkonnas riigikaitset õpetavate koolid, seekord võetakse mõõtu teadmistes, mida on õpitud riigikaitsetundides.

Kaheksast riigikaitse õpetavast koolist on registreeritud seitse võistkonda - Rakvere gümnaasiumist kaks, Haljala ja Väike-Maarja gümnaasium, Kunda ühisgümnaasium, Rakvere eragümnaasium ja Tapa Vene Gümnaasium. Viktoriini käigus tuleb neljaliikmelistel võistkondadel vastata 20 küsimusele. Kolmele parimale antakse auhinnad Kirde kaitseringkonna ja maavalitsuse poolt. Peale viktoriini tutvutakse väljaõppekeskuses sõdurieluga ja tehnikaga.

Populariseerimaks riigikaitseõpetust koolides ning arendamaks koostööd riigikaitsega tegelevate institutsioonide vahel kavandas riigikaitseõpetajate ainesektsioon koostöös maavalitsuse, kaitseliidu ja väljaõppekeskusega käesolevaks õppeaastaks mitmeid üritusi. Viktoriin ja väljaõppekeskuse külastus on selle õppeaasta teine üritus.

Veebruaris toimusid Kadrinas Gustav Lokotari nimelised laskevõistlused, kus edukaim oli Kunda Ühisgümnaasiumi võistkond.

Selleks aastaks lõpeb ürituste sari juunis riigikaitselaagriga.

Riigikaitseõpetus hakkas koolidesse tagasi jõudma 1990.aastate keskel ja seda paljuski tänu entusiastidest õpetajatele. Tänaseks on riigikaitseõpetust õpetavate koolide hulk tõusnud 104-ni, s.o vähem kui igas kolmandas gümnaasiumis. Meie maakonnas on 12 päevase õppega gümnaasiumist kaheksas riigikaitseõpetus. Soovi riigikaitset õeptada on avaldanud veel kaks kooli.

Riigikaitseõpetus on multidistsiplinaarne õppeaine, st teoreetiline käsitlus tänapäevasest julgeoleku- ja kaitsepoliitikast ning kaitsejõudude ülesehitusest, vaheldub praktilise ülevaatega relva- ja riviõppest, topograafiast ja esmaabist ning keskkonnakaitsest kaitsejõududes. Kuna tegemist on valikainega, jääb kooli ja õpetaja otsustada, kui suur on kursusel teoreetiline ja praktiline osa.

Õpetöö toimub koolides ning soovi ja huvi korral saavad õpilased külastada Kaitseväe väljaõppekeskusi ja Kaitseliidu malevaid.
35 ainetundi ei tähenda ainult teooriat klassiruumis, vaid ka ekskursioone väeosadesse ja välilaagreid, kus süüakse sõdurisuppi ning õpitakse kõike eluks vajalikku.

Siiani tegutsesid koolides riigikaitseõpetajad omaette, kuid 2008.a. sügisest otsustati luua oma ainesektsioon ja kavandati üritusi juba ühiselt.Marge Lepik
08 Aprill 2009
  Kommentaarid